2024-03-05

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut från januari 2022. Genom ett ökat samarbete med lärosäten och regioner skapas gemensamma riktlinjer för att tydliggöra verksamhetsnytta och relevans för psykologers specialisering. Ett arbete pågår också med sikte på nationell reglering.  

Antagning och drift av Psykologförbundets specialistutbildning kommer att fortsätta parallellt med förändringsarbetet. För att detta ska vara möjligt effektiviseras nu driften av den pågående specialistutbildningen genom nya regler. 

För antagna efter den 15 april 2024 gäller de nya reglerna direkt.

För dig som redan går utbildningen börjar de nya reglerna gälla ett år senare, den 15 april 2025.

Läs mer här

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...