2024-02-21

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk ohälsa. Så ser det ut genom livet för många med adhd och autism. I Psykologpodden hör du Sven Bölte, psykolog, specialist och professor, berätta om stöd och behandling för personer med NPF-diagnoser och betydelsen av att implementera aktuell och relevant forskning så den kommer till nytta för målgruppen.

Sven Bölte, psykolog, specialist inom neuropsykologi och professor inom barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet, har i över 25 år ägnat sig åt klinisk forskning med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I synnerhet på autismspektrumtillstånd och adhd. Han är rankad som nummer 6 i världen för sin expertis om autism.

2023 utsågs Sven Bölte som finalist till Stora Psykologpriset för sin (ur juryns motivering) ”framstående forskargärning inom autismsspektrumtillstånd och adhd tillsammans med viktiga kliniska bidrag och en kunskapsspridande röst”.

Sven Bölte lyfter i Psykologpodden vikten av att implementera aktuell och relevant forskning så den kommer till nytta för personer med NPF-diagnoser.

”Vi har ett samhälle som inte är speciellt välanpassat, inte särskilt tolerant och som ibland agerar fientligt gentemot diversitet (mångfald). Vi pratar väldigt mycket om det men i slutändan är vi inte särskilt bra på att i praktiken hantera det. I många olika delar av samhället finns det fortfarande stora brister i det kliniska området, inom skolan, socialtjänsten och myndigheter, där väldigt mycket behöver göras när det gäller att arbeta med attityder och hur man bemöter personer med NPF-diagnoser.”

I Psykologpodden kan du lyssna på psykologer och forskare som samtalar om aktuella och angelägna ämnen som rör psykologi och psykisk hälsa – samt det senaste inom forskningen. Podden bjuder även in psykologer att tillsammans med beslutsfattare och representanter från myndigheter, intresse- och brukarorganisationer diskutera samhällsaktuella frågor.

Psykologpodden görs av Psykologförbundet.

Här kan du lyssna på Psykologpodden:

Spotify

Apple podcasts 

Google podcasts 

Pod Space

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...