2022-06-29

Nytt huvudavtal inom privat sektor

Den 22 juni var förbundsordförande Kristina Taylor på historisk mark i Saltsjöbaden för att närvara när PTK, Svenskt Näringsliv och LO undertecknade ett nytt huvudavtal för privata sektorn. Nya regler i lag och avtal rörande trygghet, omställning och anställningsskydd börjar gälla 1 oktober 2022.

Psykologförbundet är ett av 25 medlemsförbund i PTK som förhandlar och tecknar avtal för drygt 900 000 tjänstemän inom privat sektor. Psykologförbundet har drygt tusen medlemmar inom PTK-sfären och har funnits representerat och bevakat frågan genom de olika förhandlingskonstellationer där vi verkar. 

Detta innebär överenskommelsen - PTK

I samband med att PTK har skrivit under det nya huvudavtalet med Svenskt Näringsliv har även Psykologförbundet bekräftat antagandet av huvudavtalet. Att ansluta sig till huvudavtalet innebär att Psykologförbundet godkänner det man gemensamt har kommit överens om inom PTK under förhandlingarnas gång. Antagandet är nödvändigt för att kunna bekräfta till de olika förhandlingskonstellationerna där förbundet ingår, att förbundet står bakom avtalet i god tid inför att de nya reglerna träder i kraft 1 oktober.

Att bekräfta antagandet av avtalet med Svenskt Näringsliv innebär också ett bekräftande av antagande av likalydande avtal med de arbetsgivarorganisationer som inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, som Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen m fl.

Grunden till huvudavtalet är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. I juni 2021 presenterade regeringen förslag från de tre utredningar som tillsattes i syfte att ta fram en ny moderniserad lagstiftning och Riksdagen fattade beslut om den nya lagstiftningen 8 juni. 

Läs mer om bakgrunden till överenskommelsen - PTK

Utbildning för förtroendevalda inom privat sektor

PTK erbjuder utbildningen "Att förhandla turordning enligt trygghetsöverenskommelsen". Du lär dig grunderna i en digital kurs i tre moduler. Därefter blir det en fördjupning under en lärarledd halvdagsutbildning. Läs mer här

Nyheter

"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet"

2023-05-25

Representanter för 40 organisationer, däribland Psykologförbundet, uppmanar i en debattartikel i...

"Viktigt att tillsynen fungerar"

2023-05-24

Det är viktigt att samhällets tillsyn av legitimerade yrkesgrupper fungerar liksom att samhällets...

"Låt psykologer vara med att organisera BUP"

2023-05-24

Fler psykologer slutar på BUP i Stockholm än som anställs. Det uppger Sveriges Radios P4 som...

"Vi vill också se en plan för jämlik vård"

2023-05-23

Flera psykologer skriver (SvD debatt) om den ojämlika vården vid psykisk ohälsa och neuropsykiatr...

Facklan till Region Värmlands psykologförening

2023-05-15

Psykologförbundets fackliga pris Facklan går till Region Värmlands psykologförening. Priset, som...