2023-05-11

Ny strategisk inriktning föreslås

För att kunna arbeta mer strategiskt med frågor som gynnar förbundets medlemmar och professionen har förbundsstyrelsen till kongressen 2023 tagit fram förslag på ny strategisk inriktning. Innan beslut fattas presenteras förslaget i plenum, därefter diskuterar kongressombuden förslaget i olika arbetsutskott.

Tanken bakom förbundets föreslagna inriktningsproposition är en mer avgränsad och tydligare riktning för förbundets olika delar och verksamhet. Det förbundsstyrelsen föreslår handlar om vad som bör vara i fokus för att bli ett mer strategiskt förbund.

– Förslaget innebär att vi väljer bort vissa samhällspolitiska mål, något vi bedömer krävs för att förbundet ska ha en möjlighet att nå framgång i medlemmarnas och professionens viktigaste frågor, säger förbundsordförande Kristina Taylor och fortsätter:

– Vi har till exempel av denna anledning helt strukit de samhällspolitiska mål som förbundets politiska program innehåller i dag. Förbundsstyrelsen menar att Psykologförbundet absolut bör ha ett fortsatt engagemang i de samhällspolitiska utmaningarna, men att detta är ett sätt att synliggöra hur psykologer och psykologi kan bidra, och därmed en strategi för att nå våra politiska mål om en starkare profession med bättre förutsättningar.

Enligt det nya förslaget ska de förbundspolitiska målen inte vara knutna till en viss sakfråga eller medlemsgrupp, utan ska kunna tillämpas brett.

– Psykologförbundet ska bli en starkare röst i samhällsdebatten och för att bli det behövs en långsiktig, trovärdig och hållbar påverkansplan, utifrån befintliga personella och ekonomiska resurser, säger Kristina Taylor.

För att kunna agera samordnat utifrån förbundets olika funktioner och roller behöver förbundet, enligt förbundsstyrelsen, fortsätta att utveckla interna strukturer och demokratiska mötesplatser. Viktigt är också arbetet med att rekrytera, engagera och samordna medlemmar i hela förbundet.

Förslaget, som förbundsstyrelsen lägger fram på kongressen, är tänkt att vara lika relevant och användbart för hela organisationen – medlemmar, psykologföreningar, nationella föreningar, nätverk, förbundsstyrelsen, råd, kansliet – och för alla former av förtroendeuppdrag och påverkansarbete.

Under lördagen den 13 maj diskuteras förbundsstyrelsens förslag i arbetsutskott, för att därefter landa i det förslag som samtliga kongressombud kan yrka på fram till kl. 19:00 samma kväll. Beslut om förbundets inriktning för kommande mandatperiod 2023–2026 fattas av kongressen, den 14 maj.

Läs förbundsstyrelsens Proposition om strategisk inriktning 2023–2026 (pdf)

Nyheter

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...

Vem vill du nominera till Årets brobyggare 2024?

2024-02-08

Utmärkelsen Årets brobyggare är ett initiativ av Dagens Medicin tillsammans med bland andra...

Psykologförbundets utbildningschef – utsedd expert i ”Behörighetsutredningen”

2024-01-23

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har nu utsett de experter som ska ingå i utredningen...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Om traumabehandling för utsatta barn

2024-01-10

Krig, övergrepp och gängrelaterat våld är exempel på traumatiska händelser som drabbar barn och...