2020-05-17

På nya poster inom förbundet

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som förtroenderevisor och revisorsuppleant.

Etikrådet

Ordförande
Patrik Lind

Vice ordförande
Anita Wäster

Ledamöter
Bo Hejlskov Elvén (Valdes vid förra kongressen för två mandatperioder dvs till 2023)
Åsa Prestby Magnusson (vald för två mandatperioder dvs till 2026)
Linda Richter Sundberg
Joel Rutschman

 

Specialistrådet

Sammankallande
Sara Henrysson Eidvall (Arbets- och organisationspsykologi)

Ledamöter                               
Sofia Strand (Klinisk psykologi/psykologisk behandling)
Maria Marinopoulou (Klinisk psykologi/neuropsykologi)
Malin Öhman (Pedagogisk psykologi)

 

Vetenskapliga rådets presidium

Ordförande
Petri Partanen (pedagogisk psykologi)

Vice ordförande
Ida Flink (klinisk psykologi)
Elinor Schad (arbets- och organisationspsykologi)

 

Studeranderådet

Ordförande                              
Maja Straht

Vice ordförande                      
Clara Söderstjerna

 

Förtroenderevisor och revisorsuppleant

Förtroenderevisor
Julia Stenberg

Revisorsuppleant
Birgit Hansson

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...