2020-05-17

På nya poster inom förbundet

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som förtroenderevisor och revisorsuppleant.

Etikrådet

Ordförande
Patrik Lind

Vice ordförande
Anita Wäster

Ledamöter
Bo Hejlskov Elvén (Valdes vid förra kongressen för två mandatperioder dvs till 2023)
Åsa Prestby Magnusson (vald för två mandatperioder dvs till 2026)
Linda Richter Sundberg
Joel Rutschman

 

Specialistrådet

Sammankallande
Sara Henrysson Eidvall (Arbets- och organisationspsykologi)

Ledamöter                               
Sofia Strand (Klinisk psykologi/psykologisk behandling)
Maria Marinopoulou (Klinisk psykologi/neuropsykologi)
Malin Öhman (Pedagogisk psykologi)

 

Vetenskapliga rådets presidium

Ordförande
Petri Partanen (pedagogisk psykologi)

Vice ordförande
Ida Flink (klinisk psykologi)
Elinor Schad (arbets- och organisationspsykologi)

 

Studeranderådet

Ordförande                              
Maja Straht

Vice ordförande                      
Clara Söderstjerna

 

Förtroenderevisor och revisorsuppleant

Förtroenderevisor
Julia Stenberg

Revisorsuppleant
Birgit Hansson

Nyheter

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

2020-11-06

Aldrig tidigare har en kommun haft en tjänst som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi....

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina...

Ansvarsfyllda LAS-förhandlingar

2020-10-21

LAS-förhandlingarna har skett under stark press. Om inte parterna kommer överens i en...

Debatt: Dags att lyssna på professionerna i hälso- och sjukvården

2020-10-01

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor är en av 12 förbundsordföranden inom ramen för...