2020-05-17

På nya poster inom förbundet

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som förtroenderevisor och revisorsuppleant.

Etikrådet

Ordförande
Patrik Lind

Vice ordförande
Anita Wäster

Ledamöter
Bo Hejlskov Elvén (Valdes vid förra kongressen för två mandatperioder dvs till 2023)
Åsa Prestby Magnusson (vald för två mandatperioder dvs till 2026)
Linda Richter Sundberg
Joel Rutschman

 

Specialistrådet

Sammankallande
Sara Henrysson Eidvall (Arbets- och organisationspsykologi)

Ledamöter                               
Sofia Strand (Klinisk psykologi/psykologisk behandling)
Maria Marinopoulou (Klinisk psykologi/neuropsykologi)
Malin Öhman (Pedagogisk psykologi)

 

Vetenskapliga rådets presidium

Ordförande
Petri Partanen (pedagogisk psykologi)

Vice ordförande
Ida Flink (klinisk psykologi)
Elinor Schad (arbets- och organisationspsykologi)

 

Studeranderådet

Ordförande                              
Maja Straht

Vice ordförande                      
Clara Söderstjerna

 

Förtroenderevisor och revisorsuppleant

Förtroenderevisor
Julia Stenberg

Revisorsuppleant
Birgit Hansson

Nyheter

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.

Prisade för enastående fackliga insatser

2020-05-17

Yannick Kercoff och Västerbottens psykologförening hedras med det nyinstiftade priset Facklan....

Beslut om två nationella föreningar togs av kongressen

2020-05-16

Kongressen 2020 beslutade att uppta föreningen inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak oc...