2023-01-09

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med konferensen Folk och försvar i Sälen. Syftet var att diskutera hur vi bygger försvarsvilja och motståndskraft i befolkningen och medverkade gjorde även Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan, Patrik Oksanen, senior fellow FriVärld och Bob Stennabb, Försvarsutbildarna.

En förutsättning för en motståndskraftig befolkning är insatser för en god psykisk och fysisk hälsa. När människor är trygga och har förmåga och verktyg att klara livets utmaningar, ökar möjligheten att stå emot olika former av hot och att kunna bidra till den gemensamma säkerheten.           

På mötet med kungaparet diskuterades folkhälsofrågan ur många olika perspektiv. Information och kunskap är viktigt men människor är inte tomma kärl, vi tar emot och uppfattar information olika beroende på en mängd faktorer. 

- Myndigheter kan ha god nytta av att använda psykologisk expertis i större utsträckning - idag menar vi att psykologisk kunskap är underutnyttjad i många organisationer och sektorer, exempelvis när det gäller att skapa och samordna en robust civil krisberedskap, säger Kristina Taylor.

Försvarsvilja och motståndskraft kräver att människor upplever sig ingå i en kollektiv tillvaro och att det gemensamma samhällskontraktet också gäller dem, annars blir det svårt att ställa krav på ansvarstagande i civilförsvaret.

- Ju mer splittrat och segregerat samhället blir, ju mer utanförskap och ju mer olika grupper och individer kan odla särintressen, desto större sprickor som riskerar att motverka denna uppgift, säger Kristina Taylor.

Det är också viktigt att värna och aktivt jobba för en levande demokrati och uppmuntra till medlemskap och engagemang i demokratiska organisationer, eftersom dessa så tydligt är ett mynt med två sidor; rätten att göra sin röst hörd, och skyldigheten att ta sin del av ansvaret.

Nyheter

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2023

2023-09-28

Magnus Wennergren tilldelas årets Lilla Psykologpriset. ”Det känns fantastiskt”, säger den stolta...

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stor...

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, välje...

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

2023-07-06

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas...