2023-01-09

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med konferensen Folk och försvar i Sälen. Syftet var att diskutera hur vi bygger försvarsvilja och motståndskraft i befolkningen och medverkade gjorde även Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan, Patrik Oksanen, senior fellow FriVärld och Bob Stennabb, Försvarsutbildarna.

En förutsättning för en motståndskraftig befolkning är insatser för en god psykisk och fysisk hälsa. När människor är trygga och har förmåga och verktyg att klara livets utmaningar, ökar möjligheten att stå emot olika former av hot och att kunna bidra till den gemensamma säkerheten.           

På mötet med kungaparet diskuterades folkhälsofrågan ur många olika perspektiv. Information och kunskap är viktigt men människor är inte tomma kärl, vi tar emot och uppfattar information olika beroende på en mängd faktorer. 

- Myndigheter kan ha god nytta av att använda psykologisk expertis i större utsträckning - idag menar vi att psykologisk kunskap är underutnyttjad i många organisationer och sektorer, exempelvis när det gäller att skapa och samordna en robust civil krisberedskap, säger Kristina Taylor.

Försvarsvilja och motståndskraft kräver att människor upplever sig ingå i en kollektiv tillvaro och att det gemensamma samhällskontraktet också gäller dem, annars blir det svårt att ställa krav på ansvarstagande i civilförsvaret.

- Ju mer splittrat och segregerat samhället blir, ju mer utanförskap och ju mer olika grupper och individer kan odla särintressen, desto större sprickor som riskerar att motverka denna uppgift, säger Kristina Taylor.

Det är också viktigt att värna och aktivt jobba för en levande demokrati och uppmuntra till medlemskap och engagemang i demokratiska organisationer, eftersom dessa så tydligt är ett mynt med två sidor; rätten att göra sin röst hörd, och skyldigheten att ta sin del av ansvaret.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...