2021-06-07

Psykologförbundet om förslagen i regeringens utredning

I dag kom regeringens förslag om förändringar av anställningsskyddet, kompetensutveckling samt möjligheten att få nytt jobb och en livslång karriär.

Psykologförbundet ser positivt på att det är parternas förslag som ligger till grund för lagförslaget denna gång. Det innehåller förbättringar och försämringar av nuvarande reglering, här kan du läsa mer på regeringens hemsida. Psykologförbundet kommer nu att fördjupa analysen och gå igenom förslaget för att se hur det påverkar psykologer i olika sektorer. Förbundet kommer att kommunicera vidare i denna fråga och lämnar remissvar.

Nyheter

Ny rapport: "Mänskliga beteenden grundläggande för pandemin"

2021-06-14

Mänskliga beteenden påverkar i hög grad smittspridningen under pandemin och den vaccinationskampa...

Psykologförbundet på Altinget debatt "Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden"

2021-06-11

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade komme...

Psykologförbundet om förslagen i regeringens utredning

2021-06-07

I dag kom regeringens förslag om förändringar av anställningsskyddet, kompetensutveckling samt...

SR:s nya ordförande: ”Jag har vad som krävs för uppdraget”

2021-05-31

Kommande verksamhetsår ska Studeranderådet ledas av psykologstudenterna Clara Söderstjerna och...

Stort intresse för digital träff för primärvårdspsykologer

2021-05-28

Trots kort betänketid blev uppslutningen stor då Nätverket för primärvårdspsykologer nyligen...