2022-12-16

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Idé, en partipolitiskt obunden tankesmedja med medborgar- och löntagarperspektiv.

Bild ovan: Magnus Nordström, ordförande SRAT, Lisa Pelling, Lisa Heino från Lärarförbundet/Sveriges Lärare samt Anja Lundström från Barnmorskeförbundet.

Till samtalet hade ett flertal fackförbund från LO, TCO och Saco bjudits in, liksom Civil Rights Defensers  och Fackligt centrum för papperslösa. Syftet var att utbyta idéer om gemensamma strategier att bemöta Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt för tjänstepersoner som kommer i kontakt med personer som kan sakna uppehållstillstånd. 

Nyheter

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Nätverket för primärvårdspsykologer inom Psykologförbundet arrangerade kompetens- och nätverksträ...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Den 17 mars firar vi Kollektivavtalets dag! Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av...

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

2023-02-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jako...

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

2023-02-15

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger...