2022-07-06

Psykologförbundet på plats i Almedalen

Förbundsstyrelsens presidium är på plats i Almedalen för att driva förbundets frågor. Från vänster 2:e vice ordförande Annalena Pejok, 1:e vice ordförande Maria Nermark och ordförande Kristina Taylor

Först ut var Fortes "Hur kan vi vända trenden för psysisk ohälsa hos unga?” och Misas panelsamtal ”Hur många unga ska behöva dö i brist på samhällsstöd? Det är dags för en nollvision”.

Under Fortes panelsamtal framfördes olika perspektiv på frågan om hur, och i vilken utsträckning, den psykiska ohälsan bland unga ökar. Psykologförbundet lyfte vikten av att styrnings- och administrativa modeller ger professioner, huvudmän och verksamheter reella förutsättningar att samverka.

Vidare att psykologisk kunskap behöver säkerställas i beslutsprocesser, på strukturell nivå och i ledningsfunktioner i fler verksamheter än idag. Något som får stöd i den temperaturmätare Psykologförbundet nyligen gjort bland medlemmarna, där en stor andel psykologer verksamma inom BUP uppger att de inte har möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens, och att det finns bristande kunskaper i ledningen om vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda evidensbaserad och patientsäker psykologisk behandling.

Ett viktigt budskap från förbundet i samtalet var att vi alla, i stället för att peka ut brister i andra verksamheter, aktivt tar vårt ansvar genom att alltid först ställa oss frågan hur vi själva och den egna verksamheten kan bidra.

Vid båda tillfällena fick paneldeltagarna framföra vad de skulle ge för medskick till den kommande regeringen om vad som är särskilt viktigt för att främja den psykiska hälsan bland unga.  

Psykologförbundets framförde att:

  • Prioritera kunskapsstyrning och kompetensförsörjning i alla berörda verksamheter.
  • Ge professionerna mer inflytande över våra arbetsuppgifter och använd vår kunskap rätt och i tid.
  • Säkra tillgång till psykologisk kunskap och psykologer på strategiska funktioner och på ledningsnivå i samtliga berörda verksamheter.
  • Prioritera en god arbetsmiljö för personalen - det är en förutsättning både för en god tillgång och en hög kvalitet på de insatser samhället erbjuder barn, unga och familjer.


Förbundet deltog även i ett samtal om kompetensförsörjning inom primärvården. Arrangör var Praktikertjänst som precis släppt en kartläggning och analys av primärvårdens alla 21 förfrågningsunderlag med anledning av lagändringen 1 juli 2021 där det tydliggjorts att primärvården ska vara navet i den svenska hälso- och sjukvården. De har särskilt beaktat området psykisk ohälsa och kravställningar på psykolog, det område där beställningarna har störst diskrepans. Endast fem regioner har psykolog i beställningen, trots att vårdgarantin sedan 2019 är professionsneutral. Detta är en viktig fråga för Psykologförbundet att arbeta vidare med.

Bild på personer som besökta Praktikertjänsts lunchsamtal

På bild från vänster Annalena Pejok, Kata Hansson Ansvarig för samhällskontakter, Sara Banegas chefsläkare Praktikertjänst 

Under ett möte ordnat av Mind och Apoteket Hjärtat med temat ”Äldres psykisk hälsa”, blev det ett intensivt samtal där mötesdeltagarna var eniga om att området är väldigt viktig och måste upp på bordet efter att ha legat i skuggan av andra frågor alldeles för länge. Övriga deltagare kom från Socialstyrelsen, Allmänläkarna, PRO samt L och S i Socialutskottet. 

Under Almedalen bjöd Psykologförbundets presidium in psykologstudenter, psykologer och andra intresserade på plats för en fika under avslappnade former.

Läs mer om evenemangen där Psykologförbundet har deltagit här

 

Nyheter

950 psykologer ger sin syn på situationen inom vården av barn och unga i ny rapport

2022-08-09

Sveriges Psykologförbund har genomfört en undersökning där 950 psykologer verksamma med behandlin...

Debattartikel i GP om ungas psykiska hälsa

2022-08-04

Sverige har en uppskattad hälso- och sjukvård, skola och möjlighet till hälsa och utveckling. Änd...

Psykologförbundet uttalar sig i tidningen om BUP

2022-08-03

På BUP i Trelleborg i Skåne kommer det snart inte finnas någon psykolog kvar. Inga psykologer har...

Till minne av Ing-Marie Wieselgren

2022-07-07

Vi nåddes igår av det fruktansvärda beskedet att Ing-Marie Wieselgren har bragts om livet i ett...

Psykologförbundet på plats i Almedalen

2022-07-06

Förbundsstyrelsens presidium är på plats i Almedalen för att driva förbundets frågor. Från vänste...