2020-10-26

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina Taylor. Det är viktigt att arbetsgivarna tar informationssäkerheten på allvar.

Det var i helgen som nyheten om att patientjournaler från det finska psykiatriföretaget läckt och hamnat i felaktiga händer. Patienter har utsatts för utpressning för att deras patientjournaler inte ska publiceras.

- Känsliga personuppgifter ska inte kunna läcka till obehöriga, säger Kristina Taylor. Det är av yttersta vikt att patienter men också psykologer kan förlita sig på att de journalsystem som används är säkra och pålitliga.

- Vi förutsätter därför att arbetsgivarna tar informationssäkerheten på allvar.

Psykologförbundet har redan en kontinuerlig medlemsrådgivning när det gäller säkerhetsfrågor, men kommer nu att se över om stödet till psykologer behöver förändras och utvecklas på grund av det inträffade.

Nyheter

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

2020-11-06

Aldrig tidigare har en kommun haft en tjänst som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi....

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

- Det är väldigt oroväckande att något sådant kan hända, säger förbundets ordförande Kristina...

Ansvarsfyllda LAS-förhandlingar

2020-10-21

LAS-förhandlingarna har skett under stark press. Om inte parterna kommer överens i en...

Debatt: Dags att lyssna på professionerna i hälso- och sjukvården

2020-10-01

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor är en av 12 förbundsordföranden inom ramen för...