2024-01-23

Psykologförbundets utbildningschef – utsedd expert i ”Behörighetsutredningen”

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har nu utsett de experter som ska ingå i utredningen Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård. En av dessa är Psykologförbundets utbildningschef Ulrika Eskner Skoger, som ser fram emot att bidra med kunskap och erfarenhet.

Den statliga utredningen Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård tillsattes av regeringen hösten 2023. Utredningen har bland annat till uppgift att bedöma behovet av reglerad specialistkompetens och specialistutbildning för psykologer, och även andra legitimerade yrkesgrupper, och, om behov finns, lämna förslag på sådan reglering.

För Psykologförbundet är offentligt reglerad specialistutbildning för psykologer en högprioriterad fråga som förbundet arbetat länge med och har stor kunskap om. Därför är det glädjande att förbundets utbildningschef Ulrika Eskner Skoger nu utsetts till en av utredningens experter.

– Jag ser fram emot att få bidra med Psykologförbundets kunskap och erfarenhet i utredningen, säger Ulrika Eskner Skoger och fortsätter:

– Detta är en mycket viktig utredning, inte minst för att vi ser ett stort behov av att nationellt reglera psykologernas specialistutbildning för att säkra att patienter i hela landet får en jämlik tillgång till specialistpsykologer. Men utredningen är också viktig för att klara kompetensförsörjningen av alla relevanta yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården framöver.

Ulrika Eskner Skoger är leg. psykolog och fil.dr. i psykologi med yrkeserfarenhet inom en rad olika områden och verksamheter som är relevanta för denna utredning. Sedan 2016 är hon central studierektor och chef för psykologers specialistutbildning, med ansvar att leda kvalitetsutveckling och den strategiska utvecklingen av psykologernas specialistutbildning i Sverige. De senaste åren har Ulrika Eskner Skoger lett ett förändringsarbete med inriktningen att flytta ut utbildningen närmare regionerna för att skapa en ännu mer verksamhetsnära och behovsstyrd specialistutbildning.

Utöver Ulrika Eskner Skoger (Sveriges Psykologförbund) har även dessa utsetts som experter i utredningen: Emelie Hultberg (Sveriges Läkarförbund), Ida Kåhlin (Sveriges Arbetsterapeuter), Josepha Lindblom (Svenska Ödemförbundet), Cecilia Winberg (Fysioterapeuterna), Annika Wåhlin (Vårdförbundet) och Chaim Zlotnik (Sveriges Tandläkarförbund). Och till särskild utredare har Harriet Wallberg, läkare och professor i fysiologi vid KI, utsetts.

Utredningen ska bland annat:

  • Bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper
  • Bedöma det eventuella behovet av reglerad specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrkesgrupper
  • Kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper
  • Analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs
  • Bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för de yrkesgrupper som ingår i yrkeskvalifikationsdirektivet samt överväga hur övrig vårdpersonals behov av fortbildning kan tillgodoses
  • Lämna författningsförslag som ska redovisas senast den 30 mars 2025.

Här kan du läsa mer om Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård (Dir.2023:148):  https://www.regeringen.se/contentassets/f568fa41b47f4e4580ffa5dec440f512/dir-2023-148.pdf

Foto: Johan Paulin

Nyheter

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...

Vem vill du nominera till Årets brobyggare 2024?

2024-02-08

Utmärkelsen Årets brobyggare är ett initiativ av Dagens Medicin tillsammans med bland andra...

Psykologförbundets utbildningschef – utsedd expert i ”Behörighetsutredningen”

2024-01-23

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har nu utsett de experter som ska ingå i utredningen...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Om traumabehandling för utsatta barn

2024-01-10

Krig, övergrepp och gängrelaterat våld är exempel på traumatiska händelser som drabbar barn och...