2021-02-17

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har presenterat regeringens nya strategi, som hon menar kommer helt rätt i tid. Inte sedan 1970-talet har arbetsmiljöfrågorna varit så aktuella som nu på grund av pandemin.

Att utvidga noll-visionen om att ingen ska dö på sitt arbete, ändras nu till på grund av sitt arbete, vilket möjliggör att förhindra både stressrelaterade dödsfall och suicid. Det speglar nutida arbetslivets verkliga arbetsmiljöproblem på rättvisande sätt.

Eva Nordmark vill inrätta ett arbetsmiljöforum, där arbetsmarknadens parter och myndigheter tillsammans ska bidra till att strategin blir verkstad. Forumet ska involvera hela regeringen och inte enbart en arbetsmarknadsfråga. Företagshälsovården ska stärkas, vilket är positivt för alla våra arbets- och organisationspsykologer.

Skyddsombuden lyfts fram som de som verkligen ska få fler verktyg i verktygslådan

Nyheter

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...

Ny psykologisajt för unga

2020-12-11

Nu lanseras sajten Psykologiguiden UNG, som vänder sig till unga mellan 13 och 19 år. Innehållet...

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...