2021-02-17

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark har presenterat regeringens nya strategi, som hon menar kommer helt rätt i tid. Inte sedan 1970-talet har arbetsmiljöfrågorna varit så aktuella som nu på grund av pandemin.

Att utvidga noll-visionen om att ingen ska dö på sitt arbete, ändras nu till på grund av sitt arbete, vilket möjliggör att förhindra både stressrelaterade dödsfall och suicid. Det speglar nutida arbetslivets verkliga arbetsmiljöproblem på rättvisande sätt.

Eva Nordmark vill inrätta ett arbetsmiljöforum, där arbetsmarknadens parter och myndigheter tillsammans ska bidra till att strategin blir verkstad. Forumet ska involvera hela regeringen och inte enbart en arbetsmarknadsfråga. Företagshälsovården ska stärkas, vilket är positivt för alla våra arbets- och organisationspsykologer.

Skyddsombuden lyfts fram som de som verkligen ska få fler verktyg i verktygslådan

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...