2019-12-19

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad förbundet ska arbeta med de kommande tre åren.

80 nomineringar till kongressombud har inkommit och perioden för röstning har börjat. De nominerade ombuden presenteras här

Alla medlemmar som är yrkesverksamma eller är seniormedlem i Sveriges Psykologförbund har möjlighet att rösta på ett antal personer inom sitt eget valdistrikt. Utöver det har man möjlighet att rösta på ytterligare två personer från andra valdistrikt. De ombud som får flest röster får även representera distrikten vid rådskonferenser (möten som sker de år då det inte är kongress). Studentmedlemmar omfattas av ett annat valsystem och får information efter årsskiftet.

Ett mejl med länk till röstformulär har skickats ut, men det går även att rösta genom att logga in på "Min sida". Sista datum för röstning är 15 januari.

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.