2019-12-19

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad förbundet ska arbeta med de kommande tre åren.

80 nomineringar till kongressombud har inkommit och perioden för röstning har börjat. De nominerade ombuden presenteras här

Alla medlemmar som är yrkesverksamma eller är seniormedlem i Sveriges Psykologförbund har möjlighet att rösta på ett antal personer inom sitt eget valdistrikt. Utöver det har man möjlighet att rösta på ytterligare två personer från andra valdistrikt. De ombud som får flest röster får även representera distrikten vid rådskonferenser (möten som sker de år då det inte är kongress). Studentmedlemmar omfattas av ett annat valsystem och får information efter årsskiftet.

Ett mejl med länk till röstformulär har skickats ut, men det går även att rösta genom att logga in på "Min sida". Sista datum för röstning är 15 januari.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...