2024-04-26

Så hanterar du som medlem varsel om konfliktåtgärder i kommuner och regioner

Med anledning av Vårdförbundets lagda varsel i kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB) är det viktigt att du som medlem i Psykologförbundet håller dig neutral och inte utför arbetsuppgifter som omfattas av konfliktvarslet och som normalt skulle utföras av en medlem i Vårdförbundet. Är det däremot en arbetsuppgift som du normalt utför så ska du fortsätta göra den på samma sätt som vanligt.

Psykologförbundet och dess medlemmar ställer sig neutrala i konflikten. Att hålla sig neutral innebär att vi inte får utföra arbetsuppgifter som omfattas av konfliktvarslet och som normalt skulle utföras av en arbetskamrat som är medlem i Vårdförbundet. Däremot är medlemmar i Psykologförbundet skyldiga att fortsätta utföra sina egna arbetsuppgifter/ordinarie arbete.

Det innebär konkret att inte ta över arbetsuppgifter från en person som är uttagen i konflikten, att inte arbeta övertid eller mertid i annan omfattning än vad du skulle ha gjort oberoende av konflikten, att inte ändra arbetstid, avstå från planerad semester eller på annat sätt fylla det arbetsbortfall som följer av stridsåtgärden.

Hänvisa arbetsgivaren till neutraliteten om det behövs

Du ska hänvisa till neutraliteten om din arbetsgivare vill förändra innehållet i dina arbetsuppgifter för att få arbete utfört som Vårdförbundets medlemmar normalt utför.

Skyddsarbete kan bli nödvändigt

Med skyddsarbete menas arbete som är nödvändigt för att förebygga fara för människor. Innan arbetsgivaren beordrar skyddsarbete ska normalt en lokal förhandling äga rum då en diskussion förs om vilket behov av skyddsarbete som finns. Ofta är dock situationen sådan att förhandlingar inte hinner genomföras. Godkännandet av skyddsarbetet får i så fall lämnas i efterhand av den lokala Psykologföreningen.

Här hittar du information från AkademikerAlliansen.

Nyheter

Olivia Rosén vinner Lilla Psykologpriset 2024

2024-05-03

Olivia Rosén fick hela 22 nomineringar för sitt arbete med att ”minska stigma kring psykisk sjukd...

Så hanterar du som medlem varsel om konfliktåtgärder i kommuner och regioner

2024-04-26

Med anledning av Vårdförbundets lagda varsel i kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB) är de...

Årets finalister till Lilla Psykologpriset klara

2024-04-24

Nu är 2024 års finalister till Lilla Psykologpriset utsedda! Stort grattis till Sergej Engström...

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...