2021-06-21

Så påverkar regeringens lagförslag dig som psykolog

Regeringens nya lagförslag om anställningsskydd, omställnings- och kompetensstöd och omställningsstöd innebär en klar förbättring från de förslag som lades fram 2020. Denna gång följer förslagen i stort det innehåll som förhandlats fram av arbetsmarknadens parter.

För psykologers räkning kan de nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling som presenteras visa sig fördelaktiga. Samtidigt kan psykologer i påverkas av förändringarna i turordningsreglerna. 

De förslag som lagts innebär i korthet att nya regler införs framförallt när det gäller uppsägning och avsked, turordningsregler, visstidsanställningar och tvister om uppsägningar och avsked. Dessutom föreslås, med syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden, nya möjligheter till omställnings- och kompetensutvecklingsstöd samt förstärkningar när det gäller studiestöd för vuxna.

Förslagen går nu på remiss med målsättning att ny lagstiftning ska träda i kraft i juni 2022. Förbundet kommer att ha en intern beredning med sin lokala organisation i slutet av sommaren och lämna remissvar i augusti. 

Förbättringar i privat sektor

Alla anställda inom staten, i kommuner och regioner, omfattas redan idag av kollektivavtal om omställning som tillämpas i samband med arbetsbristsituationer. Även många privata arbetsgivare är anslutna till omställningsavtal. För de psykologer som är anställda av privata arbetsgivare som är anslutna till omställningsavtal kommer de föreslagna reglerna innebära att nya möjligheter ges, vilket är positivt. Effekterna av de nya förslagen är individuella, men förbundet ser möjligheter för psykologer anställda hos vissa arbetsgivare i den privata sektorn.

Bättre möjligheter till studiestöd

Det föreslås även utvidgade möjligheter till studiestöd för studier inom högskola/universitet eller andra utbildningsanordnare, vilket kan ge psykologer större möjligheter än idag att utbilda sig under yrkeskarriären och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Riskerar psykologer ett sämre anställningsskydd?

De nu föreslagna reglerna om omställning, kompetensstöd och utvidgat studiestöd, syftar till att allmänt stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden så att arbetsbristsituationer inte ska behöva leda till arbetslöshet, utan att möjligheterna ska förbättras när det gäller att hitta ny anställning. Psykologernas arbetsmarknad är god och i dessa delar kan effekterna av förslagen sannolikt bli att psykologer får ytterligare möjligheter att till exempel utbilda sig under yrkeskarriären och därmed stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Nyheter

Här är finalisterna till Lilla Psykologpriset 2021

2021-09-15

Nu är det klart vilka som är finalister till Lilla Psykologpriset 2021. De tre utsedda är...

Seniorpsykologerna firar 25 år!

2021-09-14

Psykologförbundets nationella förening Seniorpsykologerna firar i år 25 år som förening. Något so...

PS-kongressen i Uppsala ställs in

2021-09-07

Det blir ingen fysisk PS-kongress i Uppsala. Projektledningen har beslutat att ställa in men...

Se Matilda Wurms föreläsning om HBTQ+ och minoritetsstress

2021-08-24

En föreläsning om minoritetsstress och minoritetsglädje hos unga HBTQ+ av Matilda Wurm, psykolog,...

Ledare i DN: "Den psykiatriska vården för unga behövde stärkas redan innan corona"

2021-07-21

Barn och unga vuxna är en grupp som tycks ha drabbats särskilt hårt av just ensamhet och inställd...