2017-12-13

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Sveriges Psykologförbund ser särskilt positivt på att Socialstyrelsen lyfter fram att tillgängligheten till psykologisk behandling måste öka i stor omfattning, vikten av tidiga insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa, samt att kompetensen inom psykologisk bedömning och behandling måste stärkas i första linjens vård.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...