2017-12-13

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Sveriges Psykologförbund ser särskilt positivt på att Socialstyrelsen lyfter fram att tillgängligheten till psykologisk behandling måste öka i stor omfattning, vikten av tidiga insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa, samt att kompetensen inom psykologisk bedömning och behandling måste stärkas i första linjens vård.

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...