2022-09-23

Stärk patientsäkerheten!

I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig terapeut och behandla människor med psykisk ohälsa. Varken utbildning eller legitimation krävs. För att stärka patientsäkerheten behövs en tydlig reglering av vem som får kalla sig terapeut samt vem som får utöva behandling, anser Sveriges Psykologförbund som har arbetat med frågan i många år. Bland annat gjordes 2019 en undersökning, med Psykologförbundets medlemmar, som visar att många patienter kommit till skada hos alternativa terapeuter. Förbundet har även bidragit med viktiga synpunkter i remissvaret i den så kallade KAM-utredningen (Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28).

Nu aktualiseras frågan om alternativ vård med anledning av ”Kalla fakta: Terapeuten” i TV4. I programmet berättar flera människor att de i samband med alternativ behandling har mått sämre av behandlingen, men när de försökt att anmäla terapeuten har de förstått att det inte är möjligt då terapeuten inte lyder under hälso- och sjukvårdens lagar.

Många människor i dag vet inte skillnaden mellan en legitimerad psykolog, en legitimerad psykoterapeut – och en terapeut utan legitimation. Att inte känna till den skillnaden kan få förödande konsekvenser, menar Sveriges Psykologförbund. Den oreglerade marknaden för terapeuter är inte patientsäkert.

- Att bli felbehandlad kan få förödande konsekvenser, det kan ju handla om liv och död i värsta fall, säger Kristina Taylor, Psykologförbundets ordförande och fortsätter:

- Många som lider av psykisk ohälsa och söker behandling utgår ifrån att få rätt behandling. Då något går fel i behandlingen är man väldigt utelämnad om man inte har någon instans att vända sig till med en anmälan.

För att stärka patientsäkerheten anser Sveriges Psykologförbund att följande bör finnas med i en lagstiftning:

  • Förbud för icke legitimerade att behandla psykiatriska diagnoser
  • Titelskyddet måste utvidgas så att allmänheten kan vara säker på att den som utger sig för att vara psykolog faktiskt har en legitimation.
  • En tydlig gränsdragning mellan behandling och symtomlindring eftersom mycket av den psykiatriska behandlingen är symtomlindring.

Här kan du se och läsa mer:

Psykologförbundets remissvar till KAM-utredningen (Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning SOU 2019:28). 
Programmet ”Kalla fakta: Terapeuten”
Kristina Taylor angående ”Kalla fakta: Terapeuten” i TV4 Nyheterna 
Kristina Taylor om titelskyddet i Nyhetsmorgon i TV4


 

 

  • Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som undersöker, vårdar och/eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står därför under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar legitimationer.

  • För att ta reda på om en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad, ring Socialstyrelsen: 075-247 42 42 eller mejla: hosp@socialstyrelsen.se

  • Privatpraktiserande legitimerade psykologer finns på Psykologförbundets webbplats: Psykologiguiden.se – Hitta en psykolog 

 

Nyheter

Nu kan du nominera till förtroendeposter inom Psykologförbundet

2022-11-24

På kongressen utses förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till...

Nu kan du nominera kongressombud och skicka in motioner för kongressen 2023

2022-11-22

Ta chansen och nominera den person du vill ska vara med och påverka vad Psykologförbundet ska...

Psykologen och opinionsbildaren Hédi Fried har avlidit

2022-11-20

En unik människa och ambassadör för det mellanmänskliga mötet.

Psykologförbundet deltog i Ukraina-manifestation

2022-11-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor höll ett tal på Ukrainas plats utanför den ryska...

Dags för löneenkät 2022 - får vi låna din lön?

2022-11-10

Nu är årets löneenkät utskickad till alla yrkesverksamma medlemmar. Du kan besvara enkäten via de...