2021-07-06

Stärkt elev- och studenthälsa på agendan i Almedalen

Både elevhälsan och studenthälsan behöver stärkas och bli mer tillgänglig. Det konstaterades på de två seminarier där Sveriges Psykologförbundet var representerade under årets Almedalsvecka.

 Lärande sker inte i ett vakuum, för att klara en akademisk utbildning behöver studenter må bra och ha tillgång till rätt kunskap och professionellt stöd när hälsan utmanas av inre eller yttre faktorer. Därför måste studenthälsan synliggöras för studenter och tillgängligheten till studenthälsans professioner vara god, menade Kristina Taylor under Sacos seminarium om studenternas ökade psykiska ohälsa under måndagen.

Studier visar att studenterna mått psykiskt sämre under pandemin. Enligt Sacos studentråd är det också många studenter som inte vet vart de ska vända sig när de får problem. Tydligare ansvarsfördelning mellan studenthälsa och primärvård efterfrågades därför, liksom en digitalisering för att öka tillgängligheten.

– Tidig hjälp är resursbesparande både för individen och samhället, sade Kristina Taylor och underströk att det inte bara handlar om resurser utan också om planering: Det är avgörande att alla kompetenser är med också i själva organiseringen av vården.

Hon är positiv till en tydligare reglering av studenthälsan, även om varje lärosäte också måste kunna utforma organisationen efter sina specifika behov och patientgrupper. Hon pekade på elevhälsan, där lagstiftning och föreskrifter bidragit till att minska och följa upp skillnader. 

Ändå finns det mer att göra även när det gäller elevhälsan, vilket konstaterades under tisdagens seminarium anordnat av Elevhälsans professionsföreningar.

Även här lyftes ökad tillgänglighet och likvärdighet som nödvändigt för att elevhälsan ska klara sitt uppdrag framöver. 

– Elevhälsan ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten i skolan. Och måste vara känd hos både elever och personal så att kontakten går lätt och snabbt, framhöll Psifos ordförande Lena Svedjehed. 

Behovet av ökad tillgänglighet och likvärdighet inom elevhälsan var känt redan innan pandemin, men har blivit ännu tydligare nu. Varannan elev uppger att de mått sämre under pandemin. 

Utöver ökat tillgänglighet - bland annat genom digitalisering och chattfunktioner - enades seminariedeltagarna också om vikten av bättre samarbete mellan de olika professionerna för en stärkt elevhälsa.


 Här kan du i efterhand se seminarierna.

 

Nyheter

Ledare i DN: "Den psykiatriska vården för unga behövde stärkas redan innan corona"

2021-07-21

Barn och unga vuxna är en grupp som tycks ha drabbats särskilt hårt av just ensamhet och inställd...

Stärkt elev- och studenthälsa på agendan i Almedalen

2021-07-06

Både elevhälsan och studenthälsan behöver stärkas och bli mer tillgänglig. Det konstaterades på d...

Se Psykologförbundets medverkan online i Almedalen

2021-07-02

Hur har pandemin påverkat studenternas psykiska hälsa? Hur ska vi öka barn och ungas hälsa och...

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor tar sig in på Dagens Medicins Maktlista

2021-06-23

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor tar sig in på Dagens medicins makthavarlista. En...

Så påverkar regeringens lagförslag dig som psykolog

2021-06-21

Regeringens nya lagförslag om anställningsskydd, omställnings- och kompetensstöd och omställnings...