2021-05-28

Stort intresse för digital träff för primärvårdspsykologer

Trots kort betänketid blev uppslutningen stor då Nätverket för primärvårdspsykologer nyligen arrangerade en digital nätverksträff. På programmet fanns allt från validering, behandling vid kronisk smärta till primärvårdskvalitet – och, såklart, senaste nytt om God och nära vård-reformen.

På grund av pandemin blev Nätverket för primärvårdspsykologer förra året tvungna att ställa in de i mars 2020 inplanerade nätverks- och kompetensdagarna, som skulle ha arrangerats tillsammans med Örebro universitet. I stället beslutade styrgruppen nu i april 2021 att anordna en digital heldagsträff, den 21 maj.

Fast än inbjudan gick ut bara en månad innan träffen var intresset stort. Av de drygt 150 personer som anmälde sig var mellan 110 och 120 deltagare uppkopplade under mötet. Intresset var över förväntan, menar Annalena Pejok, som sitter med i styrgruppen för Nätverket för primärvårdspsykologer och är 2:e vice ordförande i Psykologförbundets styrelse.

-Vi är jätteglada för den här stora uppslutningen! Vi nådde ut, vi väckte engagemang och fick två nya intresserade till nätverkets styrgrupp, säger hon.

Programmet bjöd på föreläsningar av flera forskare från Örebro universitet. Psykologen Sara Edlund föreläste om samtalsteknik och vikten av validering – och när det är bättre att låta bli. Katja Boersma, psykolog och professor i psykologi, talade om behandling vid komorbid smärta, seniorprofessorn Steven Linton om psykologens roll i primärvården och Maria Eriksson om primärvårdskvalitet, som är ett nationellt system för kvalitetsdata inom primärvården, som syftar till att ge stöd, följa upp och förbättra vården. Ett annat tema under dagen var reformen God och nära vård.

Utöver föreläsningar blev det även en workshop om framtiden för primärvårdspsykologer. Samtalen fördes i mindre grupper, berättar Annalena Pejok.

-Det blev många bra samtal. Det märks att det finns ett så stort behov bland primärvårdspsykologer, som ofta arbetar ensamma, att få nätverka med kollegor. Den här pandemin har på ett sätt fört oss längre ifrån varandra samtidigt har den fått oss att förstå hur mycket vi behöver varandra, säger Annalena Pejok.

Framtida planer för Nätverket för primärvårdspsykologer är flera, dock inga, i skrivande stund, spikade.

-Vi hoppas på ett samarrangemang med Nätverket för digitala psykologer, och har flera inspel med utvecklingsarbete från olika delar av landet som vi skulle vilja sprida, säger Annalena Pejok, som sedan hon valdes till 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen avgått som kontaktperson för Nätverket för primärvårdspsykologer men sitter kvar i styrgruppen.

Syftet med Nätverket för primärvårdspsykologer, som startade 2017 på initiativ av Annalena Pejok, Oskar Eriksson och Patrik Lind, var och är att sprida kunskap och utbyta råd och erfarenheter mellan primärvårdspsykologer i hela Sverige, samt agera bollplank och vara referensgrupp till Psykologförbundet.  

Läs mer om Nätverk för primärvårdspsykologer här. 

Så här gör du för att anmäla till nätverket 

Läs mer om nätverksträffen här.

Nyheter

Ny rapport: "Mänskliga beteenden grundläggande för pandemin"

2021-06-14

Mänskliga beteenden påverkar i hög grad smittspridningen under pandemin och den vaccinationskampa...

Psykologförbundet på Altinget debatt "Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden"

2021-06-11

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade komme...

Psykologförbundet om förslagen i regeringens utredning

2021-06-07

I dag kom regeringens förslag om förändringar av anställningsskyddet, kompetensutveckling samt...

SR:s nya ordförande: ”Jag har vad som krävs för uppdraget”

2021-05-31

Kommande verksamhetsår ska Studeranderådet ledas av psykologstudenterna Clara Söderstjerna och...

Stort intresse för digital träff för primärvårdspsykologer

2021-05-28

Trots kort betänketid blev uppslutningen stor då Nätverket för primärvårdspsykologer nyligen...