2019-03-20

Till minne av Göran Hornemann

Tidigare styrelseledamot och vice ordförande Göran Horneman gick bort den 15 februari 2019.

Göran var en av de tongivande i framväxten av den svenska barnneuropsykologin. Hela tiden märktes hans fina hållning inför de barn han arbetade med.  I Svenska rehabnätverket runt barn med förvärvad hjärnskada, nuvarande SVERE, var Göran en av de centrala personerna
 
Göran disputerade på vilka konsekvenser skallskador i barndomen ger på kognitiv funktion och livskvalitet.
 
Göran har betytt mycket för Sveriges Psykologförbund. Han satt  i förbundsstyrelsen under många år som både ledamot och vice ordförande, poster han skötte på ett förtjänstfullt sätt, alltid påläst, vänlig och med ett härligt sinne för humor. Innan dess var han mångårig ordförande i  Habiliteringspsykologers förening och så småningom ordförande i SNPF.
 
Tyvärr drabbades Göran tidigt av svår Parkinsons sjukdom. Han drog sig alltmer tillbaka de sista åren vilket gjorde att många som kände honom tappade kontakten. Vi minns Göran som en otroligt varm, generös, rolig, vetgirig, proffsig och ödmjuk person som saknas mycket av många

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...