2019-02-01

Är du psykolog och jobbar på Arbetsförmedlingen?

På grund av en kraftigt minskad budget för myndigheten har Arbetsförmedlingen varslat om uppsägningar av 4 500 anställda. Sveriges Psykologförbund har cirka 300 medlemmar som kan komma att beröras av uppsägningarna på grund av arbetsbrist.

Förbundet följer händelseutvecklingen på myndigheten och har kontakt med förhandlande fackliga parter. Den information som förbundet har fått är att uppsägningarna kommer att meddelas successivt men tidigast i april. Vilka befattningar som kommer att påverkas och hur många som i slutändan kommer att påverkas är i nuläget okänt.

Sveriges Psykologförbund representeras av Saco-S föreningen på Arbetsförmedlingen som inom kort kommer att bli kallat till förhandling med arbetsgivaren för hur processen kommer att hanteras framöver.

Har du frågor kring vad en eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist kan innebära och vilka dina rättigheter är, så är du som medlem alltid välkommen att höra av dig till vår medlemsrådgivning. Du kan också kontakta din lokala Saco-S representant för att hör hur dialogen på myndigheten fortskrider.

Linda Löfgren, representant Saco-S på Avdelning Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen
linda.lofgren@arbetsformedlingen.se
Telefon: 010 488 28 94

Sveriges Psykologförbunds medlemsrådgivning
medlemsradgivningen@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 400 

Öppettider: 

Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00 

Tisdag klockan 13.00-16.00

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...