2018-04-18

Utskick av webbenkät till medlemmar

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans med Sifo genomför vi nu en webbenkät för att kunna få en samlad bild av allas tankar och åsikter.

Enkäten skickas ut via e-post den 18 april, och vi hoppas att du har möjlighet att ta några minuter av din tid för att svara på frågorna. Ditt svar blir ett stort bidrag till vårt fortsatta arbete!

Om du har några frågor om enkäten kontakta Thea Eriksson Almgren, projektledare på Sifo thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com

Om du har några övriga frågor kontakta kommunikationsansvarig Anna Härenvik, anna.harenvik@psykologforbundet.se  på Sveriges Psykologförbund.

Nyheter

Kontrolluppgift om medlemsavgift skickas till Skatteverket

2019-01-15

Under andra halvan av 2018 får du avdrag på medlemsavgiften i Sveriges Psykologförbund. Detta ske...

Stort intresse för nätverket ”Psykologi för hållbar utveckling – PHU”

2019-01-15

Lördagen den 12 januari träffades drygt 40 psykologer som är medlemmar i nätverket ”Psykologi för...

Förbundets förhandlingschef företräder AkademikerAlliansen

2018-12-21

Sveriges Psykologförbunds förhandlingschef Jaime Aleite har tillsammans med Olle Wörman från...

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...