2018-04-18

Utskick av webbenkät till medlemmar

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans med Sifo genomför vi nu en webbenkät för att kunna få en samlad bild av allas tankar och åsikter.

Enkäten skickas ut via e-post den 18 april, och vi hoppas att du har möjlighet att ta några minuter av din tid för att svara på frågorna. Ditt svar blir ett stort bidrag till vårt fortsatta arbete!

Om du har några frågor om enkäten kontakta Thea Eriksson Almgren, projektledare på Sifo thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com

Om du har några övriga frågor kontakta kommunikationsansvarig Anna Härenvik, anna.harenvik@psykologforbundet.se  på Sveriges Psykologförbund.

Nyheter

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...

Förbundets medverkan under EuroPride 2018

2018-07-27

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga...

Bristfälligt stöd efter könsbekräftande behandling

2018-07-26

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer med könsdysfori och som genomför könsbekräftande...