Utskick av webbenkät till medlemmar – Sveriges Psykologförbund

2018-04-18

Utskick av webbenkät till medlemmar

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans med Sifo genomför vi nu en webbenkät för att kunna få en samlad bild av allas tankar och åsikter.

Enkäten skickas ut via e-post den 18 april, och vi hoppas att du har möjlighet att ta några minuter av din tid för att svara på frågorna. Ditt svar blir ett stort bidrag till vårt fortsatta arbete!

Om du har några frågor om enkäten kontakta Thea Eriksson Almgren, projektledare på Sifo thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com

Om du har några övriga frågor kontakta kommunikationsansvarig Anna Härenvik, anna.harenvik@psykologforbundet.se  på Sveriges Psykologförbund.

Nyheter

Förbundets medverkan under EuroPride 2018

2018-07-27

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga...

Bristfälligt stöd efter könsbekräftande behandling

2018-07-26

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska personer med könsdysfori och som genomför könsbekräftande...

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...