2018-04-18

Utskick av webbenkät till medlemmar

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans med Sifo genomför vi nu en webbenkät för att kunna få en samlad bild av allas tankar och åsikter.

Enkäten skickas ut via e-post den 18 april, och vi hoppas att du har möjlighet att ta några minuter av din tid för att svara på frågorna. Ditt svar blir ett stort bidrag till vårt fortsatta arbete!

Om du har några frågor om enkäten kontakta Thea Eriksson Almgren, projektledare på Sifo thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com

Om du har några övriga frågor kontakta kommunikationsansvarig Anna Härenvik, anna.harenvik@psykologforbundet.se  på Sveriges Psykologförbund.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...