2021-01-29

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som överlämnades till socialministern under torsdagen.          - Äntligen jämställs fysisk och psykisk hälsa i primärvården! Det ger psykologerna en självklar plats i framtidens primärvård, säger förbundets ordförande Kristina Taylor.

Betänkandet är det sista i raden från Anna Nergårdhs utredning om God och nära vård och uppdraget har varit ”att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa”. Syftet har varit att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt.

- Utformningen av uppdraget var olyckligt eftersom vi redan har skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården, säger Kristina Taylor.

- Vi behöver ingen ny vårdform, vi behöver utveckla och utöka det vi redan har.

Bra med tydligare uppdrag
Förbundet välkomnar förslaget till förtydligande av primärvårdens grunduppdrag så att det synliggörs att det omfattar både fysiska och psykiska vårdbehov.

- Det innebär att kompetens- och resurssättningen av primärvården på ett betydligt bättre sätt kommer att spegla befolkningens behov av vård, och då särskilt vård vid psykisk ohälsa, menar Kristina Taylor.

Bedömning behöver göras av psykologer
Psykologförbundet framhåller vikten av rätt initial bedömning, där psykologens kompetens och erfarenhet är avgörande. Förbundets 2:e vice vice ordförande Annalena Pejok har suttit med i utredningens referensgrupp:

- Den kompetensen behövs inte bara i den psykologiska behandlingen, utan också i själva organiseringen av en patientcentrerad God och nära vård, understryker hon.

- Det psykologiska perspektivet behöver vara självklart i framtidens primärvård.

Förbundet uppskattar också den dialog som ligger till grund för slutsatserna i utredningen.

-  Det är mycket positivt att de kartlagt och uppmärksammat den utveckling som våra medlemmar står inför. Det känns också bra att de tagit arbetsmiljöfrågorna på allvar, säger Annalena Pejok.

Nyheter

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...

Ny psykologisajt för unga

2020-12-11

Nu lanseras sajten Psykologiguiden UNG, som vänder sig till unga mellan 13 och 19 år. Innehållet...

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...