2019-06-14

Var med och påverka förbundets utveckling!

Hur ska framtidens Psykologförbund se ut för att ge nytta till dig som medlem? Sedan en tid tillbaka pågår ett samtal i förbundet där föreningar, råd, nätverk, medlemmar och förbundsstyrelse samtalar om framtiden för psykologer och framtidens psykologförbund.

Hur och var arbetar psykologer om 20 år? Vilka frågor är relevanta för förbundet att bevaka och agera i? Hur ska psykologförbundet styras och utvecklas på bästa sätt? Inför kongressen 2020 kommer diskussionerna att mynna ut i en rad förslag som ska göra förbundet bättre rustat för att anta utmaningar och vara till god nytta för medlemmarna.

Psykologförbundet står liksom alla fackförbund inför en tid när medlemskap i facket inte är en självklarhet. Just Psykologförbundet har alltid varit lika mycket ett professionsförbund, med psykologers och psykologins situation och utveckling i fokus, som ett fackförbund, med förhandlingar, rådgivning och försäkringar som grund. Psykologförbundet fungerar som mötesplats för psykologer inom olika områden, utvecklar och utbildar specialister samt sprider kunskap om psykologi och psykologer. Är det så vi ska fungera även i framtiden?

Din åsikt är viktig
En medlemsorganisation är en organisation som fungerar av och för sina medlemmar. Din röst är viktig för förbundets framtid. Var med i diskussionen om inriktningen för förbundet genom att samtala med en grupp medlemmar (t ex i den förening du tillhör eller en professionsgrupp på jobbet).

För att göra det enkelt har vi tagit fram ett dialogmaterial som ni kan utgå från i era diskussioner. 
Om du vill skicka in dina egna tankar går det givetvis lika bra.

Resultatet mejlas sedan till Anna Härenvik Era tankar behandlas av förbundsstyrelsen i oktober och finns därefter med som underlag till kongressen i maj 2020.

Dialogmaterialet

I materialet finns två huvudfrågor:

  • Vad gör psykologer i framtiden?
  • Vilka frågor ska förbundet bevaka och vara aktiva i?

Om er grupp diskuterar andra frågor är ni mycket välkomna att skicka in era tankar kring dessa också. Du som arrangerar workshopen kan antingen följa instruktionerna i mappen eller använda materialet efter eget huvud. Det viktiga är att tankarna om hur förbundet ska fungera och agera kommer in till förbundsstyrelsen.

 

Har du frågor eller önskemål?

Prata gärna med Anders Wahlberg, förbundsordförande, 070-967 64 01, eller
Ann Hallsenius, kommunikationschef, 070-612 7060.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...