2018-02-14

Vård till papperslösa

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den lagstiftning som sedan 2013 innebär att papperslösa har en utökad rätt till vård, så kallad ’vård som inte kan anstå’.

Psykologförbundet står tillsammans med många andra organisationer som organiserar vårdpersonal bakom ställningstagandet om vård på lika villkor.  Att neka personer med psykisk ohälsa vård strider mot ett flertal deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom mot Sveriges Psykologförbunds etiska principer, och det riskerar även att förvärra och permanenta psykisk ohälsa hos de drabbade. Psykologförbundet får allt oftare berättelser från medlemmar som beskriver hur drabbande det är att som psykolog direkt eller indirekt genom huvudmannens riktlinjer neka papperslösa med psykisk ohälsa psykologisk behandling, och att detta bidrar till en hög grad av etisk stress hos psykologerna.

Att som moderaterna hänvisa till att det ger dubbla signaler att ge vård till personer som vistas i landet utan tillstånd är svårt att förstå, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna av förslaget blir istället att gruppen papperslösa, som redan är en utsatt grupp med dokumenterat hög psykisk ohälsa, utsätts för ytterligare lidande. Vårdens uppgift är att hjälpa människor med deras ohälsa/sjukdom. Det är inte och ska inte vara att inom ramen för sin yrkesutövning behandla människor olika utifrån migrationspolitik.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...