2018-02-14

Vård till papperslösa

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den lagstiftning som sedan 2013 innebär att papperslösa har en utökad rätt till vård, så kallad ’vård som inte kan anstå’.

Psykologförbundet står tillsammans med många andra organisationer som organiserar vårdpersonal bakom ställningstagandet om vård på lika villkor.  Att neka personer med psykisk ohälsa vård strider mot ett flertal deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom mot Sveriges Psykologförbunds etiska principer, och det riskerar även att förvärra och permanenta psykisk ohälsa hos de drabbade. Psykologförbundet får allt oftare berättelser från medlemmar som beskriver hur drabbande det är att som psykolog direkt eller indirekt genom huvudmannens riktlinjer neka papperslösa med psykisk ohälsa psykologisk behandling, och att detta bidrar till en hög grad av etisk stress hos psykologerna.

Att som moderaterna hänvisa till att det ger dubbla signaler att ge vård till personer som vistas i landet utan tillstånd är svårt att förstå, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna av förslaget blir istället att gruppen papperslösa, som redan är en utsatt grupp med dokumenterat hög psykisk ohälsa, utsätts för ytterligare lidande. Vårdens uppgift är att hjälpa människor med deras ohälsa/sjukdom. Det är inte och ska inte vara att inom ramen för sin yrkesutövning behandla människor olika utifrån migrationspolitik.

Nyheter

Till minne av Göran Hornemann

2019-03-20

Tidigare styrelseledamot och vice ordförande Göran Horneman gick bort den 15 februari 2019.

Förbundet välkomnar löneförhandlare på löneutbildningsdag

2019-03-08

Löneförhandlarrollen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Därför har Sveriges Psykologförbund en...

Medlemsrådgivningen stänger tidigare 7 mars

2019-03-06

Torsdag den sjunde mars stänger Medlemsrådgivningen tidigare på grund av byte av telefoner....

Är du psykolog och jobbar på Arbetsförmedlingen?

2019-02-22

Stora Psykologpriset delas ut i närvaro av H.K.H. Prins Daniel

2019-02-21