2018-02-14

Vård till papperslösa

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den lagstiftning som sedan 2013 innebär att papperslösa har en utökad rätt till vård, så kallad ’vård som inte kan anstå’.

Psykologförbundet står tillsammans med många andra organisationer som organiserar vårdpersonal bakom ställningstagandet om vård på lika villkor.  Att neka personer med psykisk ohälsa vård strider mot ett flertal deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom mot Sveriges Psykologförbunds etiska principer, och det riskerar även att förvärra och permanenta psykisk ohälsa hos de drabbade. Psykologförbundet får allt oftare berättelser från medlemmar som beskriver hur drabbande det är att som psykolog direkt eller indirekt genom huvudmannens riktlinjer neka papperslösa med psykisk ohälsa psykologisk behandling, och att detta bidrar till en hög grad av etisk stress hos psykologerna.

Att som moderaterna hänvisa till att det ger dubbla signaler att ge vård till personer som vistas i landet utan tillstånd är svårt att förstå, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna av förslaget blir istället att gruppen papperslösa, som redan är en utsatt grupp med dokumenterat hög psykisk ohälsa, utsätts för ytterligare lidande. Vårdens uppgift är att hjälpa människor med deras ohälsa/sjukdom. Det är inte och ska inte vara att inom ramen för sin yrkesutövning behandla människor olika utifrån migrationspolitik.

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...