2018-02-14

Vård till papperslösa

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den lagstiftning som sedan 2013 innebär att papperslösa har en utökad rätt till vård, så kallad ’vård som inte kan anstå’.

Psykologförbundet står tillsammans med många andra organisationer som organiserar vårdpersonal bakom ställningstagandet om vård på lika villkor.  Att neka personer med psykisk ohälsa vård strider mot ett flertal deklarationer om mänskliga rättigheter, liksom mot Sveriges Psykologförbunds etiska principer, och det riskerar även att förvärra och permanenta psykisk ohälsa hos de drabbade. Psykologförbundet får allt oftare berättelser från medlemmar som beskriver hur drabbande det är att som psykolog direkt eller indirekt genom huvudmannens riktlinjer neka papperslösa med psykisk ohälsa psykologisk behandling, och att detta bidrar till en hög grad av etisk stress hos psykologerna.

Att som moderaterna hänvisa till att det ger dubbla signaler att ge vård till personer som vistas i landet utan tillstånd är svårt att förstå, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Konsekvenserna av förslaget blir istället att gruppen papperslösa, som redan är en utsatt grupp med dokumenterat hög psykisk ohälsa, utsätts för ytterligare lidande. Vårdens uppgift är att hjälpa människor med deras ohälsa/sjukdom. Det är inte och ska inte vara att inom ramen för sin yrkesutövning behandla människor olika utifrån migrationspolitik.

Nyheter

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...