2023-05-24

"Viktigt att tillsynen fungerar"

Det är viktigt att samhällets tillsyn av legitimerade yrkesgrupper fungerar liksom att samhällets olika aktörer och instanser anmäler yrkesutövare som brister i sin profession och/eller begår brott. Det konstaterar Psykologförbundet efter att ha tagit del av Acta Publicas rapport ”Psykologerna” som uppmärksammats av bland andra Aftonbladet.

Kraven på yrkesutövare med legitimation, så som psykologer, läkare, sjuksköterskor med flera, ska vara högt ställda. Och yrkesutövare med legitimation ska stå under samhällets tillsyn. Psykologförbundet står självklart bakom det offentliga systemet för tillsyn av hälso- och sjukvården i Sverige, men efter att ha tagit del av researchbolaget Acta Publicas rapport ”Psykologerna”, som bland annat uppmärksammats i Aftonbladet, verkar det som att systemet har brister.

– Enligt rapporten tycks inte tillsynen fånga upp alla legitimerade yrkesutövare som missköter sig och på olika sätt visar sig olämpliga att utöva sin profession, säger Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbund och fortsätter:

– Det är såklart ytterst angeläget att det offentliga tillsynssystemet fungerar, inte minst för patientsäkerheten.

Tillsynssystemet tycks ha svårt att fånga upp händelser som sker utanför en anställning. Det verkar också vara så att domstolar brister i uppdraget att informera tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, då en legitimerad yrkesutövare blivit dömd för ett brott.  

Sveriges Psykologförbund är inte – och ska inte vara – en del av det offentliga tillsynssystemet. Psykologförbundet är ett fack- och professionsförbund, som tillsammans med de övriga nordiska psykologförbunden, tagit fram gemensamma yrkesetiska riktlinjer för psykologer att arbeta efter.

Däremot har Psykologförbundet ett etikråd som hanterar yrkesetiska frågor samt klagomål på psykologer. Syftet med Etikrådet är att generellt höja den etiska medvetenheten hos psykologer, men även föra reflekterande och lärande samtal med psykologer som blivit anmälda.

Till Etikrådet kan vem som helst göra en anmälan; patient, klient, anhörig, psykologkollega. Men Etikrådet hanterar bara ärenden där psykologer är medlemmar i förbundet.

– Vårt arbete är att ha ett reflekterande samtal utifrån vår yrkesetik med den anmälda psykologen om hen har brustit i de yrkesetiska principerna, säger Etikrådets ordförande Patrik Lind och fortsätter:

– Utmaningen är att ta udden av skammen så att vi når en punkt där vi gemensamt kan reflektera och samtidigt ta lärdom av det som hänt.

Etikrådet är ingen dömande instans, men skulle det yrkesetiska agerandet vara synnerligen graverande kan konsekvensen bli uteslutning ur förbundet. I samband med att en anmälan görs informerar Etikrådet alltid om det offentliga tillsynssystemet och om möjligheten att vända sig till IVO.


 

Fakta/Klagomålshantering:

  • Kontakta i första hand mottagningen där du fick vård eller behandling.
  • Därefter rådgör med patientnämnden i regionen.
  • Du har även möjlighet att anmäla händelser i vården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedömer om ärendet ska hanteras av vårdgivaren eller hanteras av IVO.
  • Om IVO, efter genomförd utredning, bedömer att det finns skäl för beslut om prövotid eller återkallelse av legitimation ska IVO anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN är den domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är Socialstyrelsen som sköter handläggning och administration åt HSAN.

 

Nyheter

Olivia Rosén vinner Lilla Psykologpriset 2024

2024-05-03

Olivia Rosén fick hela 22 nomineringar för sitt arbete med att ”minska stigma kring psykisk sjukd...

Så hanterar du som medlem varsel om konfliktåtgärder i kommuner och regioner

2024-04-26

Med anledning av Vårdförbundets lagda varsel i kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB) är de...

Årets finalister till Lilla Psykologpriset klara

2024-04-24

Nu är 2024 års finalister till Lilla Psykologpriset utsedda! Stort grattis till Sergej Engström...

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...