2023-10-10

World Mental Health Day 2023: ”Psykisk hälsa – en mänsklig rättighet alla dagar”

Världshälsoorganisationens World Mental Health Day är en återkommande dag som uppmärksammar allas rätt till psykisk hälsa. Psykologförbundet står självklart bakom initiativet – och understryker att psykisk hälsa är viktig alla dagar.

Varje år den 10 oktober sätter Världshälsoorganisationen, WHO, den psykiska hälsan på världskartan genom World Mental Health Day. Dagen med årets tema ”Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet” (Mental health is a universal right”) uppmärksammas runt om i världen på olika sätt med seminarier, fotoutställningar, promenader, konferenser med mycket mera.

Enligt WHO innebär detta en möjlighet för människor och samhällen att under en och samma dag stå enade bakom målet att ”förbättra kunskapen, öka medvetenheten och driva åtgärder som främjar och skyddar allas psykiska hälsa”. Mål som Psykologförbundet självklart skriver under och länge arbetat för att nå.

– Det är fint att människor runt om i världen sluter upp, och det finns ett starkt symbolvärde med en dag som uppmärksammar psykisk hälsa, något som ofta blir nedprioriterat i samhället, säger Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor och fortsätter:

– Men psykisk hälsa är en mänsklig rättighet alla dagar och nätter, året om – inte bara en dag om året. Den stora utmaningen i dag är att få beslutsfattare att tillsätta rätt resurser för att motverka den sedan länge växande psykiska ohälsan hos både barn och vuxna.

Kristina Taylor syftar på den tioårs plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention som presenterades den 1 september av Sveriges socialminister Jakob Forssmed, och som tagits fram av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i samverkan mellan många myndigheter, och med inspel från både patient- och professionsföreträdare.

– Vi har en plan, en strategi – nu krävs tuffa och långsiktiga politiska beslut om det ska bli någon verkstad av alla kloka och genomarbetade förslag, säger Kristina Taylor och fortsätter:

– Och i det här arbetet vill och behöver Psykologförbundet tillsammans med andra professioner, organisationer och brukarorganisationer bidra med vår samlade kunskap, kompetens och våra erfarenheter. Vi kommer fortsätta verka för att en god och jämlik psykisk hälsa ska bli verklighet i hela befolkningen.

Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Enligt WHO:s konstitution är målet att ”alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Läs även debattartikeln ”Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa” (Dagens Samhälle, 3/10 2023) som Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor skrev tillsammans med representanter för elva andra organisationer, med anledning av den långsiktiga planen för psykisk hälsa och suicidprevention.

Nyheter

”Mänskliga möten måste finnas i psykiatrin”

2023-11-21

Om psykiatrins utmaningar att skapa hållbara verksamheter som kan möta människors olika vårdbehov...

Ny rapport om kunskapsstyrning: "Expertgrupperna saknar nödvändig kompetens, fler professioner behövs!"

2023-11-07

Representationen i "Nationellt system för kunskapsstyrning" domineras av läkare. Det gäller även...

World Mental Health Day 2023: ”Psykisk hälsa – en mänsklig rättighet alla dagar”

2023-10-10

Världshälsoorganisationens World Mental Health Day är en återkommande dag som uppmärksammar allas...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2023

2023-09-28

Magnus Wennergren tilldelas årets Lilla Psykologpriset. ”Det känns fantastiskt”, säger den stolta...

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...