2017-10-31

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. Samverkansavtalet har fått namnet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” och gäller från och med den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Dess struktur har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

- Vi har stora förhoppningar att avtalet ska bidra till att minska sjukskrivningarna. Nu handlar det om få till en bra implementering och en god tillämpning av avtalet lokalt, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...