2017-10-31

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. Samverkansavtalet har fått namnet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” och gäller från och med den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Dess struktur har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

- Vi har stora förhoppningar att avtalet ska bidra till att minska sjukskrivningarna. Nu handlar det om få till en bra implementering och en god tillämpning av avtalet lokalt, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...