2022-10-28

Psykologförbundet i Dagens medicin: "Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog, skriver Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund, i en replik.

I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 21 oktober uppmanar Svenska läkaresällskapet med föreningar regeringen att lyssna på läkarprofessionen. Detta bör enligt författarna ske innan de reformer genomförs som utlovas i Tidöavtalet för att åtgärda problemen i hälso- och sjukvården och innan nya utredningar tillsätts.

Författarnas uppmaning till regeringen om dialog tidigt i policyprocessen är riktig, men måste omfatta alla professioner i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens väl kända utmaningar – ojämlik hälsa i befolkningen, ojämlik vård över landet, ålderism, ökad psykisk ohälsa inte minst bland unga, samt brister i kontinuitet och tillgänglighet – är komplexa och mångfacetterade orsakssamband ligger bakom. 

Därtill har vi personalbrist och personalflykt bland i princip alla yrkesgrupper inom sjukvård, äldrevård och socialtjänst, på grund av bristande arbetsmiljö och en upplevd brist på inflytande över den egna arbetssituationen. 

Dessa problem löser man inte genom att lägga fokus på en enskild profession. För att möta utmaningarna på bästa sätt måste samtliga professioner tillåtas bidra till analysen och lösningarna. Det kommer även att krävas nya arbetssätt och mer av samverkan över så väl professions- som organisationsgränser om målen jämlik sjukvård och god hälsa för alla ska nås. 

Vi förväntar oss att Sveriges nya sjukvårdsminister, Acko Ankarberg Johansson (KD), bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog i god tid innan de utlovade förändringsprocesserna initieras och utredningsdirektiven är skrivna.  

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund


 

Nyheter

Nu kan du nominera till förtroendeposter inom Psykologförbundet

2022-11-24

På kongressen utses förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till...

Nu kan du nominera kongressombud och skicka in motioner för kongressen 2023

2022-11-22

Ta chansen och nominera den person du vill ska vara med och påverka vad Psykologförbundet ska...

Psykologen och opinionsbildaren Hédi Fried har avlidit

2022-11-20

En unik människa och ambassadör för det mellanmänskliga mötet.

Psykologförbundet deltog i Ukraina-manifestation

2022-11-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor höll ett tal på Ukrainas plats utanför den ryska...

Dags för löneenkät 2022 - får vi låna din lön?

2022-11-10

Nu är årets löneenkät utskickad till alla yrkesverksamma medlemmar. Du kan besvara enkäten via de...