2021-09-14

Seniorpsykologerna firar 25 år!

Psykologförbundets nationella förening Seniorpsykologerna firar i år 25 år som förening. Något som medlemstidningen SeniorPsykologen nu uppmärksammar med ett jubileumsnummer.

I jubileumsnumret av SeniorPsykologen, nr 3 2021, finns samlat texter och bilder från de 25 år som föreningen funnits. Här finns också att läsa om förbundsordförande Kristina Taylors visioner för Psykologförbundets arbete samt om de regionala gruppernas verksamhet som med ”kreativitet och kämpaglöd har hållit verksamheten i gång trots Corona-restriktioner”.  

- Roligast är nog ändå bildkavalkaden, som vi har Hans-Olof Lisper och Lars Ahlin att tacka för. Den väcker många minnen och där man kan hitta gamla bekanta, säger Ann Valentin Kvist, som är tidningens redaktör. 

Tidningens layout görs av tidigare ordförande för Psykologförbundet Lars Ahlin, medan Britt Wiberg ansvarar för korrektur. De är alla nöjda med jubileumsnumret, säger Ann Valentin Kvist. 

- Vi tror att vi har hittat en bra balans mellan det mer formella föreningsfokuserade innehållet och det lite lättsammare sociala aspekterna. Det kommer nog ytterligare ett nummer med jubileumsinnehåll. Jubiléet varar ju året ut! 

Som redaktör är Ann Valentin Kvist adjungerad till styrelsen för Seniorpsykologerna och deltar därför i alla styrelsemöten. Där diskuteras kommande nummer, aktuella och framtida teman och personer att intervjua. Därefter tar redaktionen över. 

- Allt arbete är oavlönat, och mycket hänger på vilka skribenter som är villiga att medverka, men det blir alltid ett nummer till slut! säger Ann Valentin Kvist.

 

FAKTA/SeniorPsykologen

  • Började ges ut 1998 som ett informationsblad och på uppdrag av Bengt Göransson, dåvarande redaktör på Psykologtidningen och informationschef på Psykologförbundet.
  • I dag utkommer tidningen med fyra nummer per år, två tryckta, två digitala.

 

FAKTA/Seniorpsykologerna

  • Är en av Sveriges Psykologförbunds tretton nationella föreningar
  • Bildades 1996 för att ”värna om seniorernas yrkesidentitet” samt för att vara med om att ”påverka utformning och utveckling av psykologens roll som senior”.
  • Några av föreningens uppgifter är att skapa kontakt mellan medlemmar och med yrkesverksamma kollegor, att verka för att medlemmars kunskap och erfarenheter tas till vara samt på uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar och ge förslag till remissyttranden.
  • Alla som fyllt 60 år kan söka medlemskap.
  • Ordförande sedan 2014 är Gunvor Bergqvist.

 

Här kan du ladda ner jubileumsnumret av SeniorPsykologen.

Här kan du läsa mer om Seniorpsykologerna och om hur du kan bli medlem.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...