2017-12-19

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrelsen ut med en debattartikel med budskapet att vården måste bli bättre på att tillhandahålla klinisk personal som har

kompetens att utreda psykisk ohälsa och ge psykologisk behandling.  Företrädare för Sveriges kliniska psykologers förening replikerar att många undanhålls psykologisk behandling och framför egna förslag på ytterligare åtgärder utöver riktlinjerna.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...