2017-12-19

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrelsen ut med en debattartikel med budskapet att vården måste bli bättre på att tillhandahålla klinisk personal som har

kompetens att utreda psykisk ohälsa och ge psykologisk behandling.  Företrädare för Sveriges kliniska psykologers förening replikerar att många undanhålls psykologisk behandling och framför egna förslag på ytterligare åtgärder utöver riktlinjerna.

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...