2017-11-13

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på dagordningen. Det här är frågor som i stor utsträckning handlar om psykologi och som berör psykologer och som är viktiga för oss både som profession och som fackförbund”, kommenterar förbundsordförande Anders Wahlberg.  ”Vi tror att vi har mycket att tillföra och även mycket att lära, samtidigt som det är en viktig mötesplats för att föra fram psykologin och psykologerna.”

Folk och Försvar är en medlemsorganisation med 88 organisationer, inklusive Sveriges  Psykologförbund, som vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvar bildades 1940.
Se mer här

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...