2017-11-13

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på dagordningen. Det här är frågor som i stor utsträckning handlar om psykologi och som berör psykologer och som är viktiga för oss både som profession och som fackförbund”, kommenterar förbundsordförande Anders Wahlberg.  ”Vi tror att vi har mycket att tillföra och även mycket att lära, samtidigt som det är en viktig mötesplats för att föra fram psykologin och psykologerna.”

Folk och Försvar är en medlemsorganisation med 88 organisationer, inklusive Sveriges  Psykologförbund, som vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvar bildades 1940.
Se mer här

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...