2020-11-06

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

Aldrig tidigare har en kommun haft en tjänst som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi. Förrän nu. Bakom detta unika initiativ står Karlstad kommun. Och psykolog Lise-Lotte Kullenberg är den som fått tjänsten inom elevhälsan.

Grattis Lise-Lotte Kullenberg! Hur känns det att vara pionjär?

-Tack, det är stort, framför allt för elevhälsan och barnen! Och verkligen på tiden! Egentligen borde det ju vara självklart med specialister inom pedagogisk psykologi i skolan. Har du hjärtproblem vill du bli opererad av en hjärtspecialist, inte av en allmänläkare. Och det är samma här. Karlstad kommun är föregångare som förstått värdet av specialister i psykologi inom organisationen. Jag hoppas nu att fler kommuner i landet inspireras och gör detsamma.

Vad betyder en sådan här tjänst för ungas hälsa? För Elevhälsan?

-Det betyder att jag som specialistutbildad psykolog nu sitter med i förvaltningens utvecklingsgrupp och faktiskt kan vara med om att driva igenom nya idéer och implementera kunskap och metoder baserade på psykologisk kunskap som faktiskt hjälper barnen. Vi har till exempel tagit fram en metod vid oroväckande skolfrånvaro, med gott resultat.

Varför är Karlstad först ut i landet?

-Det är tack vare vår nya chef, Anna Carlsson, som förstår värdet av en sådan här tjänst inom elevhälsan. Jag har arbetat som psykolog inom skolan i över fyrtio år, de senaste åren inom elevhälsan i Karlstad. Under dessa år har jag förstått att lärare efterfrågar specialistkompetens inom psykologi och har därför vidareutbildat mig inom olika områden. Mina tidigare chefer har inte tyckt att det behövdes eftersom ”vi ju har dig ändå”. Men Anna Carlsson jobbar för framtiden. Hon har en medveten strategi för att få in fler specialister i verksamheter. Det pågår rekrytering, fler är på väg in, vilket känns tryggt och bra.

Stort intresse från andra kommuner

För att utforma tjänsten som specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi i tog Anna Carlsson kontakt med olika specialistpsykologer inom andra verksamheter för input. Nu, när tjänsten är på plats, har Anna Carlsson blivit kontaktad av flera andra kommuner som är intresserade.

-Det vi ser i skolorganisationen i Karlstad kommer med all sannolikhet att spridas över landet till många fler kommuner i en nära framtid, säger Anna Carlsson.

Även Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hoppas att Karlstad kommuns initiativ blir startskottet på fler psykologspecialister inom skolan i hela landet.

-Först vill jag gärna passa på att gratulera både Lise-Lotte Kullenberg och Anna Carlsson i Karlstad till att vara föregångare, och hoppas nu att många fler huvudmän intresserar sig för detta med specialisttjänster för psykologer inom förskola, skola och elevhälsa!

Vad betyder det för Elevhälsan och ungas hälsa med en specialisttjänst som denna?

-Att den psykologiska kunskapen ges den självklara plats i en verksamhet som en specialisttjänst innebär, är mycket betydelsefullt för en skol- och/eller elevhälsoorganisation. Vi vet att psykologer inom förskola, skola och elevhälsa är verksamma inom en mängd olika slags organisationer, och att de arbetar under varierande förutsättningar, vilket innebär att tillgången till psykolog och den psykologiska kunskapen också varierar för elever, pedagoger, skolledare och vårdnadshavare.

-En psykolog med en specialisttjänst kan fungera som en slags grindvakt för denna rättighet, och bistå verksamhetsansvariga, skolledare, pedagoger och psykologer i verksamheten så att den psykologiska kunskapen används så effektivt och meningsfullt som möjligt.

Varför tror du att det dröjt så länge? Och vilket arbete ligger bakom att den nu inrättats?

-Jag tror att psykologer inom förskola, skola och elevhälsa ofta uppfattas som specialister av såväl övriga professioner som av skolledare och verksamhetsansvariga. Många har redan ett stort mandat att arbeta på flera nivåer, även strategiskt och med skolutvecklingsfrågor på olika sätt, och eftersom pedagoger inte har en formaliserad specialistordning misstänker jag att detta med specialisttjänster för psykologer ännu är ganska okänt.

-Däremot finns det relativt sett många psykologer med psykologiskt ledningsansvar, PLA, inom elevhälsan, och jag tror att många av dessa har varit aktiva i att sprida kunskap om vår specialistutbildning i sina verksamheter. Våra lokala psykologföreningar och vår nationella förening Psifos gör ett mycket viktigt arbete för att på olika sätt verka för att specialistutbildade psykologer med inriktning pedagogisk psykologi ska användas fullt ut i verksamheterna. Utöver detta pågår ett långsiktigt och löpande arbete av flera personer på förbundskansliet, säger Kristina Taylor.

Nyheter

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...

Ny psykologisajt för unga

2020-12-11

Nu lanseras sajten Psykologiguiden UNG, som vänder sig till unga mellan 13 och 19 år. Innehållet...

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Sveriges Psykologförbunds kongress 2020 har beslutat att yrkesverksamma medlemmar ska ha en...