2018-11-15

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog från Linköping, Maria Jannert, ansvarig för psykologprogrammet i Linköping, Malin André, PrimärvårdsKvalitet SKL, Annalena Pejok, kontaktperson för nätverket mm.

Vid nätverksträffen för primärvårdspsykologer i Linköping 6-7 november, sågs både nationella samordnare Anna Nergårdh och SKL:s projektchef Ing Marie Wieselgren. Båda hade mycket positiva medskick till psykologer som arbetar på runt om i landet på  vård- och hälsocentraler. Vi fick även ett smakprov på hur man kan arbeta i glesbygd på temat "Glesbygdpsykologi i ett svensk perspektiv" med Eva-Lena Lindström som forskar inom området.

Nyheter

AkademikerAlliansen tecknar avtal för krissituationer

2019-07-02

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer...

1 juli införs nya momsregler för egenföretagare

2019-07-01

Var med och påverka förbundets utveckling!

2019-06-14

Hur ska framtidens Psykologförbund se ut för att ge nytta till dig som medlem? Sedan en tid...

Din arbetsmiljö är värdefull

2019-06-13

Du har väl inte glömt att delta i Psykologförbundets arbetsmiljöenkät? Den mejlades ut den 28 maj...

Varsel på Karolinska Sjukhuset

2019-05-16

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare....