2018-11-15

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog från Linköping, Maria Jannert, ansvarig för psykologprogrammet i Linköping, Malin André, PrimärvårdsKvalitet SKL, Annalena Pejok, kontaktperson för nätverket mm.

Vid nätverksträffen för primärvårdspsykologer i Linköping 6-7 november, sågs både nationella samordnare Anna Nergårdh och SKL:s projektchef Ing Marie Wieselgren. Båda hade mycket positiva medskick till psykologer som arbetar på runt om i landet på  vård- och hälsocentraler. Vi fick även ett smakprov på hur man kan arbeta i glesbygd på temat "Glesbygdpsykologi i ett svensk perspektiv" med Eva-Lena Lindström som forskar inom området.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...