2018-11-15

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog från Linköping, Maria Jannert, ansvarig för psykologprogrammet i Linköping, Malin André, PrimärvårdsKvalitet SKL, Annalena Pejok, kontaktperson för nätverket mm.

Vid nätverksträffen för primärvårdspsykologer i Linköping 6-7 november, sågs både nationella samordnare Anna Nergårdh och SKL:s projektchef Ing Marie Wieselgren. Båda hade mycket positiva medskick till psykologer som arbetar på runt om i landet på  vård- och hälsocentraler. Vi fick även ett smakprov på hur man kan arbeta i glesbygd på temat "Glesbygdpsykologi i ett svensk perspektiv" med Eva-Lena Lindström som forskar inom området.

Nyheter

Välbesökt nätverksträff för primärvårdspsykologer

2018-11-15

Från vänster Anna Nergårdh, regeringen utredare för God och nära vård, Kocher Koshnaw, psykolog...

Minnesord om Lisbeth Palme

2018-10-29

Vi fick nyligen veta att en av förbundets hedersmedlemmar, Lisbeth Palme har avlidit. Många har...

Nationellt nätverksmöte med Sveriges psykologers HBTQ nätverk

2018-10-01

Välkommen till årets nationella nätverksmöte i Stockholm lördagen den 27 oktober!

Projekt för att motverka psykisk ohälsa bland unga

2018-08-23

Vi är stolta över att vårt påbörjade projekt för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ha...

Psykologer deltar i projektet Säker suicidprevention

2018-08-20

Syftet med projektet är att förbättra suicidpreventionen och förebygga upprepade suicidförsök, sa...