2019-03-08

Förbundet välkomnar löneförhandlare på löneutbildningsdag

Löneförhandlarrollen är ett viktigt förtroendeuppdrag. Därför har Sveriges Psykologförbund en löneutbildningsdag för förtroendevalda som är utnämnda löneförhandlare den 2 maj.

Genom föreläsningar varvat med övningar och diskussioner får de förtroendevalda en kunskapsbas som de kommer att ha stor nytta av i sitt uppdrag. Kursen ger de också möjlighet att träffa engagerade psykologkolleger för att utbyta tankar och erfarenheter om det fackliga uppdraget.

Under kursen har vi fokus på den årliga löneöversynen och går bland annat igenom följande:
- Löneåret
- Löneöverläggning
- Lönesamtal
- Avstämning
- Underlag för löneåret
- Yrkanden kring lön

Datum: 2 maj 2019
Tid: 9:00 - 16:30
Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är 29 mars
Skicka anmälan till fortroendevald@psykologforbundet.se 

Välkommen!

Isac Jonsson
ombudsman

Jaime Aleite
förhandlingschef

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...