2019-05-16

Varsel på Karolinska Sjukhuset

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare. Varslet avser i första hand personal och chefsbefattningar inom administration. Till detta kommer det redan införda anställningsstoppet som innebär att visstidsanställda och vikarier eventuellt inte kommer att få sina anställningar förlängda bland annat på grund av att ordinarie personal återgår i tjänst.

Psykologföreningen inom Region Stockholm jobbar vidare med att få fram fakta kring varslet och vilka som påverkas. Funktionschefen på NKS har i samverkan utlovat att anställningsstoppet inte ska påverka patientsäkerhet och/eller produktion negativt.

Psykologföreningen kommer att ha löpande dialog med medlemmarna i funktionsenheterna Beteendemedicin och Kris Trauma Neuropsykologi Vuxen.

SACO kommer att ha ett extrainsatt rådsmöte i nästa vecka.

Medlemmar kan ställa frågor till Håkan Walles KS/HS hakan.walles@sll.se och Liisa Holtay liisa.holtay@sll.se, styrelseledamot resp. ordförande Psykologföreningen i Region Stockholm.

Nyheter

Sacos nya undersökning visar stort engagemang i klimatfrågan

2019-09-27

Idag släpper Saco en ny undersökning om miljö- och klimatfrågan som visar att en tydlig majoritet...

Psykologiscenen presenterar unika samtal om psykologi på bokmässan

2019-09-26

För femte året i rad deltar Psykologförbundet inom ramen för Psykologiguiden på Psykologiscenen. ...

Manifestera för klimatet

2019-09-18

Sveriges Psykologförbund har likt andra fackförbund fått frågan om att delta i en politisk strejk...

Inte strejk – men gärna manifestation för klimatet!

2019-08-26

I fredags träffade Sacos, LOs och TCOs ordföranden representanter för organisationen Fridays for...

Arbetsförmedlingens vägval - arbetslösa behöver fortsatt psykologstöd

2019-08-20

Sveriges Psykologförbund har lämnat synpunkter till Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med...