2019-05-16

Varsel på Karolinska Sjukhuset

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare. Varslet avser i första hand personal och chefsbefattningar inom administration. Till detta kommer det redan införda anställningsstoppet som innebär att visstidsanställda och vikarier eventuellt inte kommer att få sina anställningar förlängda bland annat på grund av att ordinarie personal återgår i tjänst.

Psykologföreningen inom Region Stockholm jobbar vidare med att få fram fakta kring varslet och vilka som påverkas. Funktionschefen på NKS har i samverkan utlovat att anställningsstoppet inte ska påverka patientsäkerhet och/eller produktion negativt.

Psykologföreningen kommer att ha löpande dialog med medlemmarna i funktionsenheterna Beteendemedicin och Kris Trauma Neuropsykologi Vuxen.

SACO kommer att ha ett extrainsatt rådsmöte i nästa vecka.

Medlemmar kan ställa frågor till Håkan Walles KS/HS hakan.walles@sll.se och Liisa Holtay liisa.holtay@sll.se, styrelseledamot resp. ordförande Psykologföreningen i Region Stockholm.

Nyheter

Svara på Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöenkät

2019-05-24

Måndag den 27 maj skickar Sveriges Psykologförbund ut en arbetsmiljöenkät till våra yrkesverksamm...

Varsel på Karolinska Sjukhuset

2019-05-16

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare....

Psykologiguiden firar 10 år och 2 miljoner besökare

2019-05-15

2009 lanserades Sveriges första heltäckande psykologiportal på internet, Psykologiguiden.se med...

Delta i Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät

2019-04-29

Nu är det återigen dags för Sveriges Psykologförbunds PTP-enkät som undersöker hur PTP-psykologer...

Mikael Nilsson tilldelas Lilla Psykologpriset 2019

2019-04-26