2019-05-16

Varsel på Karolinska Sjukhuset

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare. Varslet avser i första hand personal och chefsbefattningar inom administration. Till detta kommer det redan införda anställningsstoppet som innebär att visstidsanställda och vikarier eventuellt inte kommer att få sina anställningar förlängda bland annat på grund av att ordinarie personal återgår i tjänst.

Psykologföreningen inom Region Stockholm jobbar vidare med att få fram fakta kring varslet och vilka som påverkas. Funktionschefen på NKS har i samverkan utlovat att anställningsstoppet inte ska påverka patientsäkerhet och/eller produktion negativt.

Psykologföreningen kommer att ha löpande dialog med medlemmarna i funktionsenheterna Beteendemedicin och Kris Trauma Neuropsykologi Vuxen.

SACO kommer att ha ett extrainsatt rådsmöte i nästa vecka.

Medlemmar kan ställa frågor till Håkan Walles KS/HS hakan.walles@sll.se och Liisa Holtay liisa.holtay@sll.se, styrelseledamot resp. ordförande Psykologföreningen i Region Stockholm.

Nyheter

Sveriges Psykologförbunds öppettider under sommaren

2019-07-10

Medlemsrådgivningen Telefon:  08-567 06 400 Telefontider:  Måndag, onsdag, torsdag och fredag...

AkademikerAlliansen tecknar avtal för krissituationer

2019-07-02

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer...

1 juli införs nya momsregler för egenföretagare

2019-07-01

Var med och påverka förbundets utveckling!

2019-06-14

Hur ska framtidens Psykologförbund se ut för att ge nytta till dig som medlem? Sedan en tid...

Din arbetsmiljö är värdefull

2019-06-13

Du har väl inte glömt att delta i Psykologförbundets arbetsmiljöenkät? Den mejlades ut den 28 maj...