2019-05-16

Varsel på Karolinska Sjukhuset

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare. Varslet avser i första hand personal och chefsbefattningar inom administration. Till detta kommer det redan införda anställningsstoppet som innebär att visstidsanställda och vikarier eventuellt inte kommer att få sina anställningar förlängda bland annat på grund av att ordinarie personal återgår i tjänst.

Psykologföreningen inom Region Stockholm jobbar vidare med att få fram fakta kring varslet och vilka som påverkas. Funktionschefen på NKS har i samverkan utlovat att anställningsstoppet inte ska påverka patientsäkerhet och/eller produktion negativt.

Psykologföreningen kommer att ha löpande dialog med medlemmarna i funktionsenheterna Beteendemedicin och Kris Trauma Neuropsykologi Vuxen.

SACO kommer att ha ett extrainsatt rådsmöte i nästa vecka.

Medlemmar kan ställa frågor till Håkan Walles KS/HS hakan.walles@sll.se och Liisa Holtay liisa.holtay@sll.se, styrelseledamot resp. ordförande Psykologföreningen i Region Stockholm.

Nyheter

Kristina Taylor föreslås som förbundsordförande

2020-02-04

Sveriges Psykologförbunds valberedning föreslår Kristina Taylor som ny förbundsordförande vid...

Dags att prisa en ung forskare

2020-01-17

Äran och 50 000 kronor ska delas ut till en ung forskare i psykologi. Varje år vid den här tiden ...

Fakturafel för Psykologföretagare

2020-01-17

Medlemmar i Psykologföretagarna har nyligen fått en faktura som avser egenföretagaravgiften. Den...

Rösta på ombud som ska föra din talan på kongressen 2020

2019-12-19

Den 16-17 maj 2020 håller Sveriges Psykologförbund kongress. Då bestämmer kongressombuden vad...

Fem kandidater till posten som förbundsordförande

2019-12-19

Inför valet av förbundsordförande som sker på kongressen den 16-17 maj 2020 har valberedningen få...