2019-05-16

Varsel på Karolinska Sjukhuset

Det har lagts ett varsel på Karolinska Sjukhuset som omfattar 550 av sjukhusets medarbetare. Varslet avser i första hand personal och chefsbefattningar inom administration. Till detta kommer det redan införda anställningsstoppet som innebär att visstidsanställda och vikarier eventuellt inte kommer att få sina anställningar förlängda bland annat på grund av att ordinarie personal återgår i tjänst.

Psykologföreningen inom Region Stockholm jobbar vidare med att få fram fakta kring varslet och vilka som påverkas. Funktionschefen på NKS har i samverkan utlovat att anställningsstoppet inte ska påverka patientsäkerhet och/eller produktion negativt.

Psykologföreningen kommer att ha löpande dialog med medlemmarna i funktionsenheterna Beteendemedicin och Kris Trauma Neuropsykologi Vuxen.

SACO kommer att ha ett extrainsatt rådsmöte i nästa vecka.

Medlemmar kan ställa frågor till Håkan Walles KS/HS hakan.walles@sll.se och Liisa Holtay liisa.holtay@sll.se, styrelseledamot resp. ordförande Psykologföreningen i Region Stockholm.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...