2017-11-16

Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Sen ska även chefen kontaktas. För det fall det är chefen som har kränkt dig kan du vända dit till chefens chef eller HR. När du berättar om att du har blivit utsatt inträder en utredningsskyldighet direkt. Arbetsgivaren ska då ge stöd, utreda, agera och vidta åtgärder. Om arbetsgivaren inte hanterar frågan på detta sätt bör du kontakta facket för det fall du inte redan gjort det. I dessa sammanhang kan det vara bra att ha dokumenterat vad som har hänt och när, samt vilka kontakter du har tagit.

-Sveriges Psykologförbund tar frågan om sexuella trakasserier på stort allvar. Sexuella trakasserier är helt oacceptabelt, utgör diskriminering och strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män. I vår kommer vi att anordna en fortsättningskurs för fackligt förtroendevalda där svåra situationer som rör våra medlemmar kommer att behandlas, däribland frågor som rör trakasserier på arbetsplatsen, säger Carl-Axel Holmberg.

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Agerandet ska vara oönskat och det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. I vissa situationer kan dock kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...