2017-11-16

Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Sen ska även chefen kontaktas. För det fall det är chefen som har kränkt dig kan du vända dit till chefens chef eller HR. När du berättar om att du har blivit utsatt inträder en utredningsskyldighet direkt. Arbetsgivaren ska då ge stöd, utreda, agera och vidta åtgärder. Om arbetsgivaren inte hanterar frågan på detta sätt bör du kontakta facket för det fall du inte redan gjort det. I dessa sammanhang kan det vara bra att ha dokumenterat vad som har hänt och när, samt vilka kontakter du har tagit.

-Sveriges Psykologförbund tar frågan om sexuella trakasserier på stort allvar. Sexuella trakasserier är helt oacceptabelt, utgör diskriminering och strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män. I vår kommer vi att anordna en fortsättningskurs för fackligt förtroendevalda där svåra situationer som rör våra medlemmar kommer att behandlas, däribland frågor som rör trakasserier på arbetsplatsen, säger Carl-Axel Holmberg.

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Agerandet ska vara oönskat och det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. I vissa situationer kan dock kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...