2017-11-24

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers intressen, position och betydelse i en arbetsmarknad i förändring" säger Ulrika.

Den nya styrelsen består av:

Göran Arrius, styrelseordförande Saco
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund
Helke Erkers, Akademikerförbundet SSR
Åsa Fahlen, Lärarnas Riksförbund
Magnus Hedberg, Jusek
Mats Ericson, SULF
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...