2017-11-24

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers intressen, position och betydelse i en arbetsmarknad i förändring" säger Ulrika.

Den nya styrelsen består av:

Göran Arrius, styrelseordförande Saco
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund
Helke Erkers, Akademikerförbundet SSR
Åsa Fahlen, Lärarnas Riksförbund
Magnus Hedberg, Jusek
Mats Ericson, SULF
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...