2022-06-02

Webbinarium i juni om jämställdhet med International union of psychological science

Ett webbseminarium med titeln "Toward Gender Equality in Science: Perspectives from Psychology" arrangeras av IUPsyS och Ständiga kommittén för jämställdhet inom vetenskap (SCGES).

Detta äger rum den 13 juni 2022 med följande föreläsare:

• Pam Maras: "Mot jämställdhet inom vetenskap: Perspektiv från psykologi"

• Vindhya Undurti: "Gender Equality in Psychology: An intersectional feminist perspective from South Asia"

• Isabelle Régner: "Inflytandet av könsstereotyper på kognitiva prestationer och anställningsbeslut"

Mer information och registreringsformuläret kan nås här.

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...