2022-06-02

Webbinarium i juni om jämställdhet med International union of psychological science

Ett webbseminarium med titeln "Toward Gender Equality in Science: Perspectives from Psychology" arrangeras av IUPsyS och Ständiga kommittén för jämställdhet inom vetenskap (SCGES).

Detta äger rum den 13 juni 2022 med följande föreläsare:

• Pam Maras: "Mot jämställdhet inom vetenskap: Perspektiv från psykologi"

• Vindhya Undurti: "Gender Equality in Psychology: An intersectional feminist perspective from South Asia"

• Isabelle Régner: "Inflytandet av könsstereotyper på kognitiva prestationer och anställningsbeslut"

Mer information och registreringsformuläret kan nås här.

Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2022-12-14

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...