Pride 2021

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter en självklar del i vårt fackliga arbete, men också i våra medlemmars arbetsliv och vardag. Att inte få vara sig själv, inte kunna uttrycka sin könsidentitet eller sexuella läggning är en kränkning av ens mänskliga rättigheter och riskerar att leda till ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt att vi visar vårt stöd för HBTQ-personers rättigheter i samhället och i arbetslivet.

Sveriges Psykologförbund/Psykologiguiden UNG medverkar på Malmö Pride 

Lördag 21 augusti kl 11.00-13.00 kan unga Pride-besökare lyssna och ställa frågor till föreläsare Matilda Wurm som berättar om det senaste inom forskningen om unga och hbtqia+. Föreläsningen och frågestunden sker på området Youth Pride som riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-19 år.  

Matilda Wurm är legitimerad psykolog, lektor och forskare vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet. Matilda forskar bland annat inom området hbtqia-psykologi och föreläser i ämnet. Hen är även en av de psykologer som besvarar frågor på Psykologiguiden UNG – en sajt från Sveriges Psykologförbund om psykisk (o)hälsa för unga mellan 13–19 år. Här finns alla frågor och svar: http://ung.psykologiguiden.se 

Youth Pride är platsen för HBTQIA+ ungdomar att träffas under Malmö Pride. Här kan besökaren ta del av ett program anpassat efter ungdomar med bl.a. workshops, seminarium, samtal och aktiviteter. Området är avgränsat och det finns dolda entréer.

Bakgrundsbild för dina digitala möten

Här kan du ladda ner bakgrundsbilder när du deltar vid digitala möten. Det finns två varianter, båda med Prideflaggan i bakgrunden. På den ena syns Sveriges Psykologförbundets logo och på den andra finns även texten ”Stolt psykolog”. 

Beställ badge "Stolt psykolog"

För er som går i Prideparad finns badges att bära (begänsad upplaga). Beställningar skickas till post@psykologforbundet.se. Under sommaren har vi låg bemanning på kansliet och vi blir mycket tacksamma ni har framförhållning vid beställningen. 

Pridefestivaler runt om i landet

Runt om i landet arrangeras Pridefestivaler anpassade utifrån restriktioner och lokala  förutsättningar. Det finns flera webbplatser som har en förteckning över de olika eventen, exempelvis Happypride.se eller Svenskapride.se

 

Gå med i Sveriges Psykologförbunds HBTQ-nätverk 

För att ta tillvara intresse, erfarenhet, kunskap och engagemang bland psykologer finns ett nätverk för HBTQ-frågor och normkritiska perspektiv.
Läs mer och anmäl dig till nätverket här