Pride

För Sveriges Psykologförbund är likabehandling och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter en självklar del i vårt fackliga arbete, men också i våra medlemmars arbetsliv och vardag. Att inte få vara sig själv, inte kunna uttrycka sin könsidentitet eller sexuella läggning är en kränkning av ens mänskliga rättigheter och riskerar att leda till ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt att vi visar vårt stöd för HBTQ+-personers rättigheter i samhället och i arbetslivet.

"Allt vi gör ska genomsyras av inkludering och likabehandling"

Att värna om och aktivt arbeta för allas lika värde – oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariaton, ålder med mera – är en kontinuerlig och självklar del av Psykologförbundets fackliga arbete. Det säger förbundsordförande Kristina Taylor. Läs hela artikeln här

Pridefestivaler runt om i landet

Runt om i landet arrangeras Pridefestivaler i olika form. På Svenskapride.se finns en förteckning över de olika eventen under året. 

Se Matilda Wurms föreläsning om HBTQ+ och minoritetsstress

En föreläsning om minoritetsstress och minoritetsglädje hos unga HBTQ+ av Matilda Wurm, psykolog, lektor och forskare. Se föreläsningen här

Gå med i Sveriges Psykologförbunds HBTQ-nätverk 

För att ta tillvara intresse, erfarenhet, kunskap och engagemang bland psykologer finns ett nätverk för HBTQ-frågor och normkritiska perspektiv.
Läs mer och anmäl dig till nätverket här