2019-09-11

Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- sjukvården

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. För att psykologiska test ska fungera för sitt avsedda syfte, att ge information som kan ligga till grund för diagnos och behandling, krävs att de hanteras med iaktagande av sekretess.

Nyheter

Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- sjukvården

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. För att psykologiska test ska fungera för sitt avsedda syft...

Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Enligt Sveriges Psykologförbund ska en tjänst som...

Håll koll på titlarna Vem får egentligen behandla?

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Vi berättar våra innersta känslor för "terapeuter", utan at...

Håll koll på titlarna

2019-09-11

Informationskort av Sveriges Psykologförbund. Kvacksalveri - det vill säga att personer utan att...