2019-09-11

Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Enligt Sveriges Psykologförbund ska en tjänst som psykologassistent avse en korttidsanställning och innehas av en person som studerat minst sex terminer på psykologprogrammet men ännu inte erhållet legitimation. I brochyren finns exempel på arbetsuppgifter.

Nyheter

Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Enligt Sveriges Psykologförbund ska en tjänst som...