2019-09-11

Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Enligt Sveriges Psykologförbund ska en tjänst som psykologassistent avse en korttidsanställning och innehas av en person som studerat minst sex terminer på psykologprogrammet men ännu inte erhållet legitimation. I brochyren finns exempel på arbetsuppgifter.

Nyheter

Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Enligt Sveriges Psykologförbund ska en tjänst som...

Håll koll på titlarna Vem får egentligen behandla?

2019-09-11

Broschyr av Sveriges Psykologförbund. Vi berättar våra innersta känslor för "terapeuter", utan at...

Håll koll på titlarna

2019-09-11

Informationskort av Sveriges Psykologförbund. Kvacksalveri - det vill säga att personer utan att...