Rapporter

Här hittar du de senaste rapporterna.

Specialisttjänster och PLA i regionerna – kartläggning

2024-06-17

Antalet specialistpsykologtjänster och PLA, Psykologer med ledningsansvar, ökar kraftig....

Verksamhetsnytta med PLA

2024-06-14

PLA, psykologer med ledningsansvar, bidrar med stärkt vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet. Det...

Verksamhetsnytta med specialistpsykologer

2024-06-14

Specialistpsykologer bidrar med stärkt vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet. Det uppger...

Nationellt system för kunskapsstyrning

2023-11-07

Det medicinska perspektivet dominerar helt i expertgrupperna i det nationella systemet för...