2018-11-20

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i svaret om hur vi vill se att ett uppdrag för psykologer skulle kunna se ut i den nära vården.

Det är bl a att teamsamverkan liksom samverkan med omgivande vårdnivåer måste stärkas inom den nära vården. Att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för kompetensförsörjning på alla nivåer. Psykologer i primärvård är behjälpa av att det finns psykologisk kompetens på ledningsnivå och föreslår därför att det införs PLA i primärvården. Utredningen bör även se över psykologers roll i sjukskrivningsprocessen.

Nyheter

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här  

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-11-11

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternati...

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...