2018-11-20

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i svaret om hur vi vill se att ett uppdrag för psykologer skulle kunna se ut i den nära vården.

Det är bl a att teamsamverkan liksom samverkan med omgivande vårdnivåer måste stärkas inom den nära vården. Att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för kompetensförsörjning på alla nivåer. Psykologer i primärvård är behjälpa av att det finns psykologisk kompetens på ledningsnivå och föreslår därför att det införs PLA i primärvården. Utredningen bör även se över psykologers roll i sjukskrivningsprocessen.

Nyheter

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-20

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i...

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

2018-09-21

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen...

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-25

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att...