2018-11-20

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i svaret om hur vi vill se att ett uppdrag för psykologer skulle kunna se ut i den nära vården.

Det är bl a att teamsamverkan liksom samverkan med omgivande vårdnivåer måste stärkas inom den nära vården. Att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för kompetensförsörjning på alla nivåer. Psykologer i primärvård är behjälpa av att det finns psykologisk kompetens på ledningsnivå och föreslår därför att det införs PLA i primärvården. Utredningen bör även se över psykologers roll i sjukskrivningsprocessen.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...