2018-04-20

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7, Rnr 16.18

Sveriges Psykologförbund ställer sig positivt till en möjlighet för arbetskraftsinvandrare som blir av med uppehållstillstånd p g a att arbetsgivare inte erbjudit marknadsmässiga villkor får en möjlighet att kräva skadestånd av arbetsgivaren. Förbundet ställer sig vidare helt bakom förslaget att man under en sådan process om skadestånd ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 

Nyheter

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här  

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-11-11

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternati...

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...