2018-04-20

Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete, Ds 2018:7, Rnr 16.18

Sveriges Psykologförbund ställer sig positivt till en möjlighet för arbetskraftsinvandrare som blir av med uppehållstillstånd p g a att arbetsgivare inte erbjudit marknadsmässiga villkor får en möjlighet att kräva skadestånd av arbetsgivaren. Förbundet ställer sig vidare helt bakom förslaget att man under en sådan process om skadestånd ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 

Nyheter

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-20

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i...

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

2018-09-21

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen...

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-25

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att...