2019-04-23

Samspel för hälsa SOU 2018:80

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att frågan om en bättre samordna sjukförsäkring kan lösas. Vi tar inte ställning till den finansiella modell som utredningen presenterar men vill dock gärna utveckla hur vi ser att ett rollen för psykologer skulle kunna se ut avseende en effektivare sjukskrivningsprocess, särskilt i den nära vården. 

Nyheter

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här  

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-11-11

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternati...

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...