2019-04-23

Samspel för hälsa SOU 2018:80

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att frågan om en bättre samordna sjukförsäkring kan lösas. Vi tar inte ställning till den finansiella modell som utredningen presenterar men vill dock gärna utveckla hur vi ser att ett rollen för psykologer skulle kunna se ut avseende en effektivare sjukskrivningsprocess, särskilt i den nära vården. 

Nyheter

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här