2018-09-21

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Sveriges Psykologförbund är positivt inställda till de lagförändringar som beskrivs i promemorian och tror att den kommer medföra många förändringar gällande transpersoner tillgång till könsbekräftande vård, vilket kommer främja psykisk hälsa.

Nyheter

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här  

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-11-11

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternati...

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...