2018-09-21

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Sveriges Psykologförbund är positivt inställda till de lagförändringar som beskrivs i promemorian och tror att den kommer medföra många förändringar gällande transpersoner tillgång till könsbekräftande vård, vilket kommer främja psykisk hälsa.

Nyheter

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här