2018-09-21

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen ska avse dels vård och behandling i samband med könsdysfori, dels vård och behandling i samband med medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Sveriges Psykologförbund är positivt inställda till de lagförändringar som beskrivs i promemorian och tror att den kommer medföra många förändringar gällande transpersoner tillgång till könsbekräftande vård, vilket kommer främja psykisk hälsa.

Nyheter

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

2018-11-20

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i...

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen Ds 2018:11

2018-09-21

I promemoria lämnas förslag till en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Den nya lagen...

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-25

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att...