Facebook-grupper för psykologer på tema Ukraina

I stora Psykologer-gruppen finns en tråd som heter Stora pro bonolistan för Ukraina och en som heter Stora hjälptråden till Ukraina.

Det finns också en nystartad grupp som heter Psykologiskt stöd till drabbade i krig i Ukraina: kollegial grupp. Gruppen beskrivs så här: ”Här kan vi diskutera utmaningar och metoder i stödsamtal, dela med sig viktiga källor och litteratur, samråda med kollegor kring våra insatser, samt diskutera avidentifierade fall.”