2022-03-25

Har du etiska frågor med anledning av Ukraina?

Vi får samtal och mail till förbundet från psykologer som funderar på hur de kan bidra med anledning av kriget i Ukraina och att många människor nu flyr Ukraina, bland annat till Sverige.

En del av dessa frågor handlar om vad som är möjligt att göra som legitimerad psykolog i form av samtalsstöd och psykologisk behandling. Vi har lagt upp viss skriftlig information här på hemsidan, bland annat om den lagstiftning som reglerar ansvars- och journalföringsfrågor.

I detta sammanhang vill vi också påminna om möjligheten att konsultera förbundets etikråd för enskild vägledning. Att göra insatser som psykolog under de nya förutsättningar som kriget i Ukraina med dess flyktingströmmar för med sig, kan medföra att välkända strukturer i form av arbetssätt och regelverk ibland kan verka mindre användbara än annars. De kan till och med upplevas utgöra hinder för medmänsklighet och viljan att hjälpa. Att då få bolla med kollegor om olika utmaningar och möjligheter, och det egna ansvaret, brukar öppna upp för mer framkomliga vägar.

Du som medlem har möjlighet att samtala med Etikrådet.

Nyheter

Information about supplementary education for psychologists with a foreign license

2022-06-17

There are three supplementary education alternatives for psychologists with a foreign education a...

Mind öppnar telefonlinje för flyktingar

2022-05-25

Minds Refugee Line är till för den som flytt krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i...

Studieförbunden redo att erbjuda undervisning i svenska för ukrainare på flykt

2022-04-11

Studieförbunden lärde ut svenska från dag ett under flyktingmottagandet år 2015. Nu står de redo...

Information concerning licence for psychologists from Ukraine

2022-04-07

You must have a licence to work as a psychologist in Sweden. A licence, (“legitimation”) in Swedi...

Psykologförbundet välkomnade psykologer på flykt

2022-04-05

Ett 15-tal psykologer på flykt från kriget i Ukraina dök upp på Psykologförbundets möte där det...